ตลาดแรงงานของบัณฑิตฟิสิกส์ยุคศตวรรษที่ 21
วันที่เขียน 3/9/2561 20:36:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2565 3:18:24
เปิดอ่าน: 2179 ครั้ง

ความต้องการของตลาดแรงงานด้านสะเต็มซึ่งมีงานหลากหลายที่สอดคล้องกับความรู้และทักษะของนักฟิสิกส์

คุณลักษณะพิเศษของตลาดแรงงานในชาติและนานาชาติที่ประยุกต์ใช้ได้กับความรู้และทักษะของบัณฑิตฟิสิกส์คือ ความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านสะเต็มกำลังเพิ่มมากขึ้น  แสดงว่าผู้สมัครงานมีน้อยกว่างานที่กำลังเปิดรับสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ที่มีการจ้างงานสูง ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำแหน่งงานในกลุ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต้องการทักษะด้านเทคนิคการทำงานและความสามารถหลายด้านที่เป็นกลุ่มความสามารถของบัณฑิตฟิสิกส์

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:43:17   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:15:47   เปิดอ่าน 51  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง