ถอดรหัสผู้นำสารจากอวกาศ
วันที่เขียน 25/3/2561 12:56:57     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2565 5:18:37
เปิดอ่าน: 3911 ครั้ง

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.23) ข้าพเจ้าขอนำบทความที่ประทับใจเรื่องถอดรหัสผู้นำสารจากอวกาศเพื่อเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์

รังสีคอสมิก (cosmic rays) คืออนุภาคพลังงานสูงที่มาจากอวกาศ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากกระบวนการพลังงานสูงหลายชนิดในเอกภพ เช่น ซูเปอร์โนวา (supernova) การลุกจ้าบนดวงอาทิตย์ (solar flare) หรือ การดูดกลืนสสารของหลุมดำ (black hole) เมื่อรังสีคอสมิกเดินทางมายังชั้นบรรยากาศโลก จะพุ่งชนอะตอมของแก๊สในชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดอนุภาคชนิดต่าง ๆ จำนวนมากที่เดินทางมาถึงพื้นโลก ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของอนุภาคเหล่านี้ เราจะสามารถเข้าใจรังสีคอสมิกและกระบวนการบางชนิดที่เกิดขึ้นในเอกภพได้ ดังนั้น อนุภาคที่เกิดจากรังสีคอสมิกจึงเปรียบเสมือน “ผู้นำสารจากอวกาศ” มายังพื้นโลก  การศึกษารังสีคอสมิกทำได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการใช้ “ห้องหมอก” (cloud chamber) ในการตรวจจับอนุภาคที่เดินทางมาถึงพื้นโลก การสร้างห้องหมอกขนาดเล็กสามารถทำได้ไม่ยากจากการใช้วัสดุที่หาได้รอบตัว ซึ่งในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างห้องหมอกขนาดเล็ก และจะได้ทดสอบการตรวจจับอนุภาคที่มาจากรังสีคอสมิก จากนั้น จะเป็นการนำผลที่ได้มาสังเกต วิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อแปลความหมาย โดยสิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถใช้เป็นแนวทางในการสอนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย เรื่อง องค์ประกอบของสสาร แรงแม่เหล็ก ประจุไฟฟ้า รังสี วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ และเทคโนโลยีอวกาศ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=788
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:43:17   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:15:47   เปิดอ่าน 51  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง