ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1235
ชื่อสมาชิก : พิชิต สิทธิกัน
เพศ : ชาย
อีเมล์ : pichit.bit@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/12/2555 14:26:42
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/12/2555 14:26:42


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การพัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
เนื้อหาจะมุ่งเส้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายในชีวิตประจำวัน เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ยุคข้อมูลข่าวสารการใช้ข้อมูลและสารสนเทศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อช่วยด้านการวิเคราะห์ และตัดสินใจ การเลือกใช้เครื่องมือถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่าง ๆ มีอยู่หลากหลายประเภทซึ่งตัว ผู้เขียนเองจะได้เขียนเกี่ยวกับการใช้ วิธีการ ตลอดถึงการทำงานเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ หวังว่าข้อมูลดังกล่าวคงเกิดประโยชน์กับทุก ๆ ท่านที่ต้องการนำข้อมูลและสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจน่ะครับ