นำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (3 rd TECHCON 2017 & 1 st ITECH 2017) “คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี”
วันที่เขียน 25/8/2560 20:51:59     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 12:23:46
เปิดอ่าน: 2934 ครั้ง

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ โดยในงานวิจัยเราศึกษาการมีเสถียรภาพของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้ยีนบำบัดเริ่มโดยการสร้างแบบจำลองยีนบำบัดสำหรับรักษาโรคมะเร็ง ต่อจากนั้น ศึกษาเกี่ยวกับจุดสมดุลและพัฒนาแบบจำลองโดยลอตคา-โวเทียรา (Lotka-Volterra) มันเป็นสิ่งสำคัญมากในการตรวจสอบพฤติกรรมของจุดสมดุล เช่น การมีเสถียรภาพของจุดสมดุลในเงื่อนไขบางอย่าง โดยเฉพาะการมีเสถียรภาพจำกัด นอกจากนี้ การจำลองรูปแบบเป็นที่กำหนดโดยการประมาณค่าพารามิเตอร์บางอย่าง

โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก โรคมะเร็งเกิดขึ้นและแสดงผลอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติในร่างการมนุษย์ เซลล์คือส่วนที่เล็กที่สุดในร่างกายและมะเร็งเกิดขึ้นจากเซลล์ปกติ โรคมะเร็งมีหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม,ทะเร็งปากมดลูก,มะเร็งสมอง,มะเร็งปอดและมะเร็งกระดูก มะเร็งมีสาเหตุมาจากสารเคมี,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,ได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์มากเกินไป,ความแตกต่างทางพันธุกรรม เป็นต้น มีหลายวิธีการที่ใช้เพื่อรักษา ยับยั้งการเจริญเติบโตของโรคมะเร็ง ชนิดของการรักษา เช่น การผ่าตัด,การรักษาด้วยรังสี,ยาเคมีบำบัด,การรักษาด้วยเป้าหมาย,วัคซีนภูมิแพ้,การรักษาด้วยฮอร์โมน,สารยับยั้งการเจเนซีส,การดูแลแบบประคับประคองและสุดท้ายคือ ยีนบำบัด การรักษามักเกิดผลข้างเคียง เช่น วิงเวียน,อาเจียน,การกดการผลิตเลือด,ความเมื่อยล้า,ผมร่วงและแผลในปาก ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากยาเคมีบำบัดที่ไม่เพียงแต่ฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ยังทำให้เซลล์ปกติเกิดการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว เช่น เซลล์ระบบทางเดินอาหาร,ผิวหนัง,ผมและอสุจิดังนั้นการรักษาต่างๆได้รับการพัฒนาสำหรับการรักษาของโรคมะเร็ง เช่นยีนบำบัด

     วิธีการรักษาใหม่ล่าสุดยังคงอยู่ในขั้นตอนการวิจัยเป็นยีนบำบัด การรักษาโรคมะเร็งผ่านการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการเป็นความเข้าใจของกระบวนการทางชีวภาพที่รองรับการเกิดขึ้นของเซลล์มะเร็ง การผ่าตัดเนื้องอกได้รับการรับรองในอียิปต์โบราณ,การรักษาด้วยฮอร์โมนได้รับการพัฒนาใน 1896 ยาเคมีบำบัด,วัคซีนภูมิแพ้และการรักษาด้วยการกำหนดเป้าหมายใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ของศตวรรษที่ 20 การักษาแบบใหม่ต้องการการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงประสิทธิผล,ความแม่นยำสูง,ตลอดจนปริมาณของการอยู่รอดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หนึ่งในการรักษาที่คาดว่าจะเป็นการรักษาด้วยยีนในอนาคต การรักษานี้จะต่อต้านการเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ,เฉพาะพื้นที่,โดยไม่ต้องรบกวนเซลล์ปกติในร่างกาย

          โรคมะเร็ง คือ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ดังนั้นการรักษาด้วยยีนเป็นหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็ง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอาจนำไปสู่การควบคุมวงจรของเซลล์ ในเซลล์ปกติมีความสมดุลระหว่างการแบ่งเซลล์กับการตายของเซลล์ซึ่งเป็นการควบคุมผ่านวงจรของเซลล์กับเซลล์ที่เป็นจุดตรวจสอบ หนึ่งในลักษณะของเซลล์มะเร็งเป็นการสูญเสียของด่านควบคุม ยีนบำบัดดำเนินการโดยการแทนที่หรือยับยั้งยีนไม่ให้ทำงาน,การเพิ่มการทำงานของยีน หรือแทรกยีนเข้าไปในเซลล์เพื่อให้การทำงานของเซลล์เป็นปกติในทางตรงกัน

         ข้ามวิธีการรักษาของภูมิคุ้มกันหมายถึงการใช้งานของไซโตไคน์ คือ interleukin-2(IL-2),วิธีการบำบัดด้วยยีน,IL-2 ตัดออกจากแบบจำลองวัคซีนภูมิแพ้และแทนที่โดยการแพร่กระจายตัวเอง นั้นคือ  [1]

กระบวนการของยีนบำบัดมีลักษณะการควบคุมความเร็วของการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่น่าสนใจโดยเฉพาะ เห็นได้จากนัยสำคัญในมุมมองของคณิตศาสตร์,ยีนบำบัดของโรคมะเร็งสามารถสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ในรูปแบบของสมการเชิงอนุพันธ์ ขึ้นอยู่กับแบบจำลองของ Lotka-Volterra,ในปี 1994 Kuznetsovได้พัฒนาแบบจำลอง Lotka-Volterra ในปี 1994 นอกจากนี้ในปี 1998, Kirschnerและ Pannetaได้สร้าง แบบจำลอง KPซึ่งพัฒนามาจากแบบจำลอง Kuzetsov โดยเพิ่มประชากรไคโตไซน์หรือการติดต่อระหว่างเซลล์โมเลกุล โดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แบบจำลองยีนบำบัดพัฒนาจากแบบจำลองสองอันก่อนหน้านี้ทำให้ ที-เซลล์เกิดทุกๆเซลล์ไปยังการผลิต ที-เซลล์เซลล์นี้จะโอนกลับไปยังร่างกายของผู้ป่วยโรคมะเร็งจะรับรู้และต่อต้านโมเลกุลที่พบในเซลล์เนื้องอก TCR จะเปิดใช้ T-cell แล้วโจมตีและฆ่าเซลล์มะเร็งแบบจำลองยีนบำบัดถูกสร้างขึ้นบนแบบจำลอง KP

         การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของหน่วยปฏิบัติงานของเซลล์และเซลล์เนื้องอกเพราะผลการทบในการใช้งานของยีนบำบัด เงื่อนไขเหล่านี้สามารถสร้างแบบจำลองในรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปฏิบัติงานของเซลล์และเซลล์เนื้องอก อธิบายว่าเป็นการแข่งขันระหว่าง 2 ประชากร ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากรากฐานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในระบบของนักล่าเหยื่อ พล็อตเริ่มจากการก่อตัวของแบบจำลอง,กำหนดจุดสมดุล,วิเคราะห์ความมั่นคงในท้องถิ่น แล้วจำลองแบบจำลอง

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 9:48:13   เปิดอ่าน 17  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 1:16:07   เปิดอ่าน 179  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง