คุณลักษณะของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่เขียน 7/9/2565 10:38:22     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2565 21:15:29
เปิดอ่าน: 116 ครั้ง

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรม "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นในวันที่ 9 มิ.ย.2565 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะของสินค้าและบริการ

โดยคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 8 ประการ ได้แก่

  1. คุณสมบัติ/ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  2. ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
  3. มีระบบขนส่งและจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพสูง
  4. ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
  5. ใช้วัสดุน้อย
  6. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงการใช้งาน
  7. คุ่มค่า คงทน
  8. มีการจัดการหลังหมดอายุารใช้งาน

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2565 18:24:23   เปิดอ่าน 27  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2565 12:06:43   เปิดอ่าน 40  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง