อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
วันที่เขียน 21/4/2565 11:22:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/10/2565 20:26:08
เปิดอ่าน: 526 ครั้ง

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย” ของฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอนและการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ VPN (Virtual Private Network) เป็นการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เสมือนการใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ วิจัย โดยท าการดาวน์โหลด ได้ที่ https://www.fortinet.com/support/product-downloads

  1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ VPN (Virtual Private Network) เป็นการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เสมือนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยทำการดาวน์โหลด ได้ที่ https://www.fortinet.com/support/product-downloads จากนั้นให้ทำ Login โดยกรอกข้อมูลดังนี้

Connection Name : ตั้งชื่อ  VPNMJU

Description : (ใส่คําอธิบาย)

Remote Gateway : vpn.mju.ac.th เลือก Customize

Port  : 10443 กด Save

จากนั้น เลือกชื่อ VPN Name  VPNMJU

Username (ชื่อผู้ใช้งาน ในระบบ Erp)  

Password(รหัสผ่านผู้ใช้งาน ในระบบ Erp)   กด Connect ระบบทำการเชื่อมต่อเข้ามายังเครือข่ายมหาวิทยาลัย

จากนั้นทำให้สามารถสืบค้นเอกสารหรือบทความผ่านสำนักหอสมุดได้ที่ https://library.mju.ac.th โดยกรอกรายละเอียด คำที่ต้องการค้นหา

 

เลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการจาก

- เลือกจากสำนักพิมพ์

- เลือกจากหมวดหนังสือ

- เลือกจากค้นหาชื่อหนังสือ

- เลือกจากค้นหาผู้แต่ง

- เลือกจากค้นหาคีย์เวิร์ดหนังสือ

จากนั้น ทำการคลิกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อเรื่องหรือรูปปกหนังสือ และคลิกอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากปุ่มอ่านแบบ Online หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย หรือบทความต่าง ๆ ไว้อ่านได้

 

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
    • ได้เพิ่มพูนความรู้และนำความรู้ไปใช้สำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย
    • เพื่อพัฒนาฐานะทางวิชาการของตนเองให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
  2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

เพื่อตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1267
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/10/2565 12:12:42   เปิดอ่าน 51  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/10/2565 14:24:50   เปิดอ่าน 63  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง