ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) หรือ ECTI DAMT & NCON 2021 เมื่อวันที่ 3-6 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
วันที่เขียน 15/9/2564 13:37:14     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 4:49:09
เปิดอ่าน: 274 ครั้ง

การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering.” โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับ 7 สถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งหวังให้เกิดการสร้างโอกาสแก่นักวิจัย             และนักเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีในปีนี้มีบทความเข้าร่วมนำเสนอมากว่า 100 บทความจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายประเทศทั่วโลก

     ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการจัดงาน กำหนดการ พร้อมรายละเอียดลิงค์การเข้าร่วมได้ที่https://ict.up.ac.th/icdamt/2021

อีกทั้งในการประชุมวิชาการนี้ Keynote Speaker ได้แก่

  • - Professor Minoru Okada  เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Wireless communications รวมถึง WLAN, Digital broadcasting และ satellite communications
  • - Associate Professor Charturong Tantibundhit เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Deep learning, Image processing และ Speech processing
  • - Professor Ilsun YOU เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 4/5G security, security for wireless networks & mobile internet และ IoT security
  • - Professor Samur Thanoi เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Anatomy & cell biology, reproduction biology และ assisted reproduction technology

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 3:34:52   เปิดอ่าน 134  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 3:35:34   เปิดอ่าน 140  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » องค์ประกอบของ research articles
องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 30/9/2564 22:34:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 4:19:34   เปิดอ่าน 125  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง