ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) หรือ ECTI DAMT & NCON 2021 เมื่อวันที่ 3-6 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
วันที่เขียน 15/9/2564 13:37:14     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 20:22:23
เปิดอ่าน: 711 ครั้ง

การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering.” โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับ 7 สถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งหวังให้เกิดการสร้างโอกาสแก่นักวิจัย             และนักเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีในปีนี้มีบทความเข้าร่วมนำเสนอมากว่า 100 บทความจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายประเทศทั่วโลก

     ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการจัดงาน กำหนดการ พร้อมรายละเอียดลิงค์การเข้าร่วมได้ที่https://ict.up.ac.th/icdamt/2021

อีกทั้งในการประชุมวิชาการนี้ Keynote Speaker ได้แก่

  • - Professor Minoru Okada  เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Wireless communications รวมถึง WLAN, Digital broadcasting และ satellite communications
  • - Associate Professor Charturong Tantibundhit เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Deep learning, Image processing และ Speech processing
  • - Professor Ilsun YOU เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 4/5G security, security for wireless networks & mobile internet และ IoT security
  • - Professor Samur Thanoi เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Anatomy & cell biology, reproduction biology และ assisted reproduction technology

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 14:24:03   เปิดอ่าน 16  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:31:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 14:52:55   เปิดอ่าน 11  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (1)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ทรัพย์สินทางปัญญา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:07:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 19:58:45   เปิดอ่าน 12  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง