งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) ครั้งที่ 7 และ ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) ครั้งที่ 5
วันที่เขียน 10/2/2565 13:56:24     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2565 21:47:20
เปิดอ่าน: 563 ครั้ง

-

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) ครั้งที่ 7 และ ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ จัดขึ้นโดย Northern Section of the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI ประเทศไทย) กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก และสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสสำหรับนักวิจัย นักพัฒนาระบบ นักออกแบบระบบ วิศวกรและนักเทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยนความคิดและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและวิศวกรรมสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม อีกทั้งงานประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติและสถานที่สำคัญที่น่าสนใจในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยโปรแกรมทางเทคนิคจะมุ่งเน้นการวิจัยและการแก้ไขปัญหาสำหรับการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อรักษาเสถียรภาพของการพัฒนาทางสังคมในระดับภูมิภาคและระดับโลกพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การประชุมวิชาการจะประกอบด้วยการนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่าและการแสดงนิทรรศการในหัวข้อในการประชุมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

DAMT-2022 ;

 1. Media Systems and Implementations
 2. Multi-signal Processing and Applications
 3. Digital Arts and Media
 4. Media and Medium Engineering
 5. Digital Economy for Sustainable Growth
 6. Knowledge Management and Learning Organization

NCON-2022 ;

 1. Devices, Circuits and Systems
 2. Computers
 3. Information Technology
 4. Communication Systems
 5. Controls
 6. Electrical Power Systems
 7. Power Electronics
 8. Signal Processing


คำสำคัญ :
-  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1255
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2565 19:22:35   เปิดอ่าน 45  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2565 11:38:43   เปิดอ่าน 196  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง