Blog : ICDAMT2017
รหัสอ้างอิง : 980
ชื่อสมาชิก : ภานุวัฒน์ เมฆะ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : panuwat_m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/3/2555 12:35:37
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/3/2555 12:35:37

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ICDAMT2017
งานประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Digital Arts Media and Technology (ICDAMT2017)
ICDAMT2017 » สรุปเนื้อหาและความรู้จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ICDAMT2017
งานประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Digital Arts Media and Technology (ICDAMT2017) โดยความร่วมมือของคณะด้านดิจิทัล จาก 5 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยเชียงราย และมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากภายนอก อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ และผู้ที่มีความสนใจทั่วไปในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Digital Arts, Digital Media และ Digital Technology โดยในครั้งนี้ มีผู้ส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมกว่า 120 บทความ จาก 10 ประเทศ
คำสำคัญ : งานประชุมวิชาการ  ดิจิตอล  เทคโนโลยี  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2329  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 9/3/2560 20:28:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/7/2565 21:15:44

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้