Blog : การปฏิบัติการแมชชีนวิชั่น สำหรับการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
รหัสอ้างอิง : 980
ชื่อสมาชิก : ภานุวัฒน์ เมฆะ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : panuwat_m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/3/2555 12:35:37
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/3/2555 12:35:37

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การปฏิบัติการแมชชีนวิชั่น สำหรับการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
ใช้ในการปฏิบัติการในการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่เราสนใจในด้านต่างๆ และการทำงานของระบบแมชชีนวิชั่น รวมถึง ส่วนประกอบของระบบวิชั่น อีกทั้งวิธีการเลือกกล้องและเลนส์ในระดับเบื้องต้น อีกทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ NI Vision Builder AI สำหรับระบบแมชชีนวิชั่น ซึ่งในการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่เราสนใจ ได้แก่ - การวัดมิติของชิ้นงาน - การวัดค่าสีและค่าความสว่าง - การตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีหรือไม่มีและการนับจำนวนชิ้นงาน - การหาตำแหน่งและความเอียงของชิ้นงาน - การอ่านบาร์โค้ดและการอ่านตัวอักษร - การทำงานร่วมกับกล้องจริง และสั่งการผ่านฮาร์ดแวร์ให้สร้างสัญญาณ Pass/Fail วัตถุทดลองแต่ละชิ้นงาน
การปฏิบัติการแมชชีนวิชั่น สำหรับการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ » การใช้งานแมชชีนวิชั่น สำหรับการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
ใช้สำหรับการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่เราสนใจในด้านหรือลักษณะต่างๆ ผ่านกล้องและใช้ซอฟต์แวร์ NI Vision Builder AI สำหรับระบบแมชชีนวิชั่น
คำสำคัญ : ตรวจสอบแบบอัตโนมัติ  ระบบแมชชีนวิชั่น  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 12599  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 17/12/2558 12:57:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/7/2565 15:01:30

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้