Blog : Predictive Modeling
รหัสอ้างอิง : 980
ชื่อสมาชิก : ภานุวัฒน์ เมฆะ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : panuwat_m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/3/2555 12:35:37
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/3/2555 12:35:37

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : Predictive Modeling
การวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปานกลางและสูง)
Predictive Modeling » การวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิค Predictive Modeling
การวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปานกลางและสูง)
คำสำคัญ : Predictive Modeling  Rapidminer  rStudio  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9692  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 25/7/2560 16:35:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/7/2565 15:14:17

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้