Oracle Cloud Day 2017
วันที่เขียน 31/7/2560 14:08:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 5:59:28
เปิดอ่าน: 3938 ครั้ง

Oracle Cloud Services แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS) ในส่วนของ Platform as a Service (PaaS) นั้นจะอนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที และ ผู้นำทางด้านธุรกิจ สามารถพัฒนา ทดสอบ และ นำระบบขึ้นใช้งานได้จริง ในระบบ Cloud โดยที่มีระบบความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มการแข่งขันทางการตลาด

Oracle Cloud Services แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 1. Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นรูปแบบที่องค์กรใช้อุปกรณ์จากหน่วยงานผู้ให้บริการ outsource ที่คอยดูแลการดำเนินการ รวมทั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย ผู้ให้บริการจะเป็นเจ้าของอุปกรณ์และรับผิดชอบการทำงาน การบำรุงรักษา โดยผู้ใช้บริการก็เลือกจ่ายตามการใช้งานจริง
 2. Platform as a Service (PaaS) เป็นการให้บริการเช่าฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ แหล่งเก็บข้อมูล และ ความสามารถของระบบเครือข่าย บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการโดยให้ลูกค้าเช่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtualize Servers)
 3. Software as a Service (SaaS)  เป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และ ไม่ต้องดูแลรักษาด้วยตัวเอง

 

โดยในเอกสารฉบับนี้จะอธิบายถึงส่วนของ Platform as a Service : PaaS

ในส่วนของ Platform as a Service: PaaS นั้นจะอนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที และ ผู้นำทางด้านธุรกิจ สามารถพัฒนา ทดสอบ และ นำระบบขึ้นใช้งานได้จริง ในระบบ Cloud โดยที่มีระบบความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มการแข่งขันทางการตลาด การใช้งานในส่วนของ PaaS นั้นจะสามารถลดปัญหาของการสร้างแอปพลิเคชันที่หนึ่ง ทดสอบในที่หนึ่ง และติดตั้งในอีกที่หนึ่ง ของการพัฒนาแอปพลิเคชันในแบบเดิมลงได้ เนื่องจากบริการในรูปแบบของ PaaS นั้นจะรวบรวมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานดังกล่าวข้างต้นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้ทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ลดเวลาในการติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโปรแกรมเมอร์สามารถที่จะทำการพัฒนาแอปพลิเคชันได้จากทุกที่และทุกเวลา ดังนั้นการสร้างแอปพลิเคชันจึงสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น


  

 

การให้บริการของ Oracle Cloud ในส่วนของ PaaS นั้น ประกอบไปด้วย 10 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

 1. Process Services
 2. Documents Services
 3. Social Network Services
 4. Business Intelligence Services
 5. Big Data Services
 6. Database Services
 7. Java Services
 8. Developer Services
 9. Mobile Services
 10. Integration Services

 

 

 

ตัวที่ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แก่ Java as a Service และ Database as a Service เป็นบริการที่ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษาจาวาและเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของ Oracle DB สามารถทดลองใช้บริการ Oracle Cloud ต่าง ๆ ได้ที่ https://cloud.oracle.com

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=699
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ. มธุรส ชัยหาญ » การอบรมเชิงปฏิบัติติการ เรื่องเครือข่ายนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม ภาคเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติให้กองอาหาร จัดทำโครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม (Innovative Food Matching Center) เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยด้านการแปรรูปมีความพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย...
นวัตกรรมอาหาร, กฎหมายอาหาร, อาหารใหม่, ประเภทอาหาร, อย.     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 1/3/2565 11:22:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 22:15:57   เปิดอ่าน 298  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง