ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 615
ชื่อสมาชิก : จักรกฤช เตโช
เพศ : ชาย
อีเมล์ : jakkrit@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/11/2554 17:29:01
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/11/2554 17:29:01


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก