การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตรการท าไวน์และสุนทรีของการดื่มไวน์
วันที่เขียน 3/10/2566 14:39:01     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/12/2566 14:53:04
เปิดอ่าน: 137 ครั้ง

เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตรการท าไวน์และสุนทรีของการดื่มไวน์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ไวน์ (Wine)

ไวน์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( 9-15 % )ที่จากองุ่นหรือผลไม้อื่นๆหมัก โดยนิยมน ามาดื่มคู่กับอาหาร ไวน์แยกเป็นแยกเป็นชนิด ได้ 5 ชนิด

 1. ไวน์แดง เป็นไวน์ที่หมักจากองุ่นแดงเท่านั้น โดยสีแดงของไวน์ได้จากการเติมเปลือกองุ่นลงไป โดยความเข้ม ของสีแดง ไปจนแดงอมม่วง ก็จะขึ้นกับระยะเวลาในการหมัก ยิ่งนานยิ่งเข้ม อาหารที่กินเข้ากับไวน์แดงจะเป็น พวก เนื้อ จะเข้ากันได้ดี
 2. ไวน์ขาว เป็นไวน์ที่หมักจากองุ่นเขียว เอามาบดใช้แต่น้ำองุ่นไม่เติมเปลือกลงไป อาหารที่กินเข้ากันกับไวน์ ขาว พวกปลา อาหารทะเล
 3. ไวน์โรเซ่ เป็นไวน์สีชมพู หมักจากองุ่นแดง หรือองุ่นขาวเป็นเวลาสั้นๆ โดยแยกเปลือกออกจากเนื้อองุ่นก่อน หมัก อาจจะเติมเปลือกไปเล็กน้อยจะทำให้ได้สีที่เข้มขึ้น   สามารถกินได้กับอาหารที่หลากหลาย   ได้ทั้งเนื้อ อาหารรสจัด ปลา หรืออาหารรสชาติอ่อน
 4. ไวน์สปาร์คกลิ้ง เป็นไวน์ที่มีการอัดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เป็นไวน์ที่มีฟองซ่า เป็นไวน์ที่นิยมทาน ก่อนอาหาร
 5. ไวน์หวาน เป็นไวน์ที่มีน้ำตาลเหลืออยู่มาก และมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่น้อย ทานได้ทุกเพศทุกวัย เข้าได้กับ อาหารผักผลไม้ หรือขนม

 ขั้นตอนการผลิตไวน์

 1. คั้นน้ำจากลูกเบอร์รี่ประมาณ 1 kg กรองเอาแต่ส่วนใสด้วยผ้าขาวบางจากนั้น ปรับปริมาตรให้ได้ 1 ลิตรด้วย น้ำดื่ม
 2. เติมน้ำเชื่อมปรับความหวาน แล้ววัดความหวานให้ได้ค่าประมาณ 20 – 25 brix เทน้ำลูกเบอร์รี่ที่ได้ลงใน ขวดหมัก
 3. เติมกล้าเชื้อยืสต์ เทลงไปในน้ำเบอร์รี่
 4. ปิดจุกขวดหมัก ด้วยแอร์ล๊อค รอ 7วัน แล้ว knock เชื้อบรรจุขวด

ประโยชน์ของไวน์

ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แต่ยังมีพวกน้ำองุ่น น้ำผลไม้อื่นๆ ที่นำมาเป็นส่วนประกอบสรรพคุณที่ได้ก็จะ มาจากผลไม้นั้นด้วย เช่น

 1. ชะลอความแก่
 2. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ
 3. ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง
 4. ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล
 5. ช่วยในการย่อยอาหาร
 6. ช่วยคลายความเครียด ช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อม
 7. ช่วยด้านสุขภาพเหงือกและฟัน
 8. ช่วยป้องกันโรคหวัด

 

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1400
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) » การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) โดยใช้ chat gpt เข้ามาช่วย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) เป็นกระบวนการที่เรียบร้อยและเป็นระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่มีอยู่เพื่อสรุปข้อมูลและข้อสรุปที่มีค่าในสาขาวิชาต่าง ๆ การใช้ Chat GP...
Chat GPT Systematic Review     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ศิรินภา อ้ายเสาร์  วันที่เขียน 26/9/2566 16:11:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 21:17:34   เปิดอ่าน 66  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานจากการอบรม » วิธีการเตรียมสไลด์ถาวรเพื่อแสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
การเตรียมสไลด์ถาวรเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่วิธีการเตรียมสไลด์ ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรพันธุศาสตร์ ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับส...
สไลด์ถาวร การแบ่งเซลล์ ไมโอซิส meiosis     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 26/9/2566 11:21:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 14:36:38   เปิดอ่าน 69  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ฝึกอบรมการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ » การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review)
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบหรือ Systematic Review คือกระบวนการวิจารณ์วรรณกรรมที่จัดทำโดยใช้ขั้นตอนและเครื่องมือที่มีระเบียบเพื่อสรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับหัวข้อห...
Chat GPT  การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ  การอ่านอย่างมีระบบ  งานวิจัย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน อนุชิดา วงศ์ชื่น  วันที่เขียน 26/9/2566 3:20:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 14:27:51   เปิดอ่าน 69  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานจากการอบรม » Quantitative PCR (qPCR)
PCR (Polymerase chain reaction) เป็นเทคนิคที่มีการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต จากปริมาณ DNA ตั้งต้น เพิ่มขึ้นเป็นล้านล้านสำเนา ภายในระยะเวลาอันสั้น ขั้นตอนในการทำ PCR แบบดั้ง...
PCR, qPCR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 25/9/2566 13:14:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 14:52:35   เปิดอ่าน 65  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง