ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1541
ชื่อสมาชิก : จิราภรณ์ กิติกุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : kitikul@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 16/6/2557 17:21:28
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/6/2557 17:21:28


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก