วิธีการเตรียมสไลด์ถาวรเพื่อแสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
วันที่เขียน 26/9/2566 11:21:21     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/6/2567 14:13:46
เปิดอ่าน: 158 ครั้ง

การเตรียมสไลด์ถาวรเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่วิธีการเตรียมสไลด์ ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรพันธุศาสตร์ ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนต่อไป การศึกษาตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตหรือส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต โดยผนึกลงบนสไลด์ แล้วนำมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นวิธีการที่ดีทําให้สามารถศึกษาส่วนประกอบที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ การทําสไลด์ถาวร จะช่วยให้ศึกษาถึงรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตได้ มีความสะดวกในการใช้งาน ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวอย่างพืช (ดอกข้าวโพด) และไม่เสียเวลาทําใหม่เหมือนกับสไลด์ชั่วคราว

ขั้นตอนการทำสไลด์ถาวร

การเตรียมสไลด์โดยวิธีsquash technique

 1. เลือกดอกข้าวโพดที่มีขนาดแตกต่างกันประมาณ 4-6 ดอกย่อย นำมาวางเรียงบนสไลด์
 2. แกะอับเรณูออกจากดอกย่อยของข้าวโพดที่มีจำนวน 3 อัน/ดอกย่อย
 3. หยดสีย้อมโครโมโซมอะซีโต-ออร์ซีนบนอับเรณู ทิ้งไว้นาน 8 นาที ในระหว่างรอให้ใช้มีดตัด หรือหั่นอับเรณูให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อทำให้เซลล์ microsporocytes หลุดออกจากผนังของอับเรณูและให้สีย้อมเข้าไปในอับเรณูได้ดียิ่งขึ้น
 4. ใช้ปากคีบคีบผนังของอับเรณูและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ทิ้งไป ปิดสไลด์ด้วยโคเวอร์กลาส ใช้กระดาษซับซับสีส่วนเกินออก
 5. กดสไลด์ด้วยวิธี squash technique ทำโดยนำกระดาษซับวางบนโต๊ะที่เรียบสม่ำเสมอ ไม่มีวัสดุอื่นๆ อยู่ใต้กระดาษซับ เพราะเมื่อกดสไลด์จะแตก วางสไลด์บนกระดาษซับ วางกระดาษซับปิดบนโคเวอร์กลาสบริเวณมุมด้านซ้าย ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดที่กระดาษซับบริเวณที่อยู่บนโคเวอร์กลาสเพื่อไม่ให้โคเวอร์กลาสขยับ แล้วใช้กระดาษซับอีกแผ่นหนึ่งปิดทับโคเวอร์กลาสในส่วนที่เหลือจากนั้นจึงใช้นิ้วหัวแม่มือขวากดบนกระดาษซับตรงบริเวณที่มีเซลล์อยู่

 การเตรียมสไลด์ถาวร

 1. อุ่นสไลด์ที่เตรียมโดย squash technique ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
 2. จุ่มสไลด์ในสารละลาย Acetic acid: Butanol (1:1) นาน 5 นาที
 3. จุ่มสไลด์ในสารละลาย Acetic acid: Butanol (1:3) นาน 5 นาที
 4. จุ่มสไลด์ในสารละลาย Butanol นาน 5 นาที
 5. แยกกระจกปิดสไลด์ออกจากสไลด์ วางบนกระดาษซับ ผึ่งให้แห้ง
 6. หยดน้ำยา permount บนสไลด์แผ่นใหม่ แล้วใช้กระจกปิดสไลด์จาก ข้อ 5 ที่ผึ่งแห้งแล้วปิดทับ กดกระจกปิดสไลด์ให้แนบกับสไลด์ ไม่ให้มีฟองอากา
 7. หยดน้ำยา permount บนสไลด์ที่ผึ่งให้แห้งจากข้อ 5 แล้วใช้กระจกปิดสไลด์แผ่นใหม่ปิดทับ กดกระจกปิดสไลด์ให้แนบกับสไลด์ ไม่ให้มีฟองอากาศ
 8. ทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 2 วัน แล้วจึงเก็บใส่กล่อง

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1387
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอ่านลำดับสายยาวด้วย oxford nanopore sequencing
ทคโนโลยี nanopore เป็นเทคโนโลยีการหาลำดับ DNA และ RNA แบบสายยาวต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้กระบวนการสังเคราะห์ DNA ต้นแบบ ไม่ทำต้องปฏิกิริยา PCR จึงทำให้การวิเคราะห์ลำเบสต่างๆมีความแม่นยำ รวดเร็ว และประ...
DNA sequencing, nanopore technology     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 17/4/2567 14:00:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/6/2567 13:08:24   เปิดอ่าน 267  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
พัฒนาตนเอง-นงคราญ » “การผลิตคราฟต์เบียร์ ขนาด 20 ลิตร"
จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร “อุดมคติ On Tour" เรื่องหัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ ขนาด 20 ลิตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตคราฟต์เบียร์ ...
กลุ่มงานช่วยวิชาการ  การผลิตคราฟต์เบียร์  เบียร์ (ฺBeer)  พัฒนาตนเอง  อบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 9/1/2567 14:47:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/6/2567 13:08:58   เปิดอ่าน 1107  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ » งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติซึ่งการจัดการประชุมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 4/1/2567 14:54:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/6/2567 13:09:52   เปิดอ่าน 182  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง