รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : NGS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » เทคโนโลยีการหาลำดับเบส Next Generation Sequencing
Next Generation Sequencing (NGS) คือ เทคโนโลยีการหาลำดับนิวคลีโอไทด์หรือลำดับเบสของดีเอ็นเอ เพื่อศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ปัจจุบันเทคนิค NGS ได้ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยอย่างแพร่หลาย การใช้ NGS ศึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพ เทคนิค NGS สามารถนำมาใช้ในการศึกษา Genotyping-By-Sequencing (GBS) มีประโยชน์ทำให้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ได้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์และพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ ซึ่งจะนำมาช่วยในการคัดเลือกลักษณะที่ดีทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
คำสำคัญ : NGS  การใช้ประโยชน์  การหาลำดับเบส  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3285  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์  วันที่เขียน 10/9/2564 14:35:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/5/2565 3:33:05
Internet of Things (IoT) » LoRaWAN WorkShop for Developers
การใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถือว่ามีบทบาทในชีวิตประจำวัน โดยจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานด้านการสืบค้น (Search Engine) ซื้อสินค้าและบริหาร (E-Commerce) ทำธุรกรรมด้านการเงิน (Internet Banking, Mobile Banking) ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Internet of Things หรือ IoT นั่นเอง
คำสำคัญ : IoT, Internet of Things, LoRAWAN  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4998  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชิต สิทธิกัน  วันที่เขียน 21/3/2561 9:57:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 19:44:29
NGSสำคัญอย่างไร » การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่
การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่
คำสำคัญ : NGS  ประโยชน์ NGS  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2870  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 29/8/2557 9:33:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 11:44:53
NGSสำคัญอย่างไร » การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่
การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่
คำสำคัญ : NGS  ประโยชน์ NGS  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2870  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 29/8/2557 9:33:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 11:44:53