รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : ภูมิสถาปัตยกรรม
พรรณไม้ในงานวิชาชีพ » ชื่อพฤกษศาสตร์นี้ ท่านได้แต่ใดมา: กรณีพันธุ์ไม้ในสกุล Lagerstroemia
ในบทความนี้้ ผู้เขียนได้สืบค้นข้อมูล ความเป็นมาเป็นไป กฎเกณฑ์ ระเบียบวิธี ในการตั้งชื่อพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้มาเล่าสู่กันฟัง โดยตั้งใจว่าจะเริ่มต้นจากพันธุ์ไม้ใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้จัก นั่นก็คือ อินทนิล ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมไปถึงพันธุ์ไม้อื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
คำสำคัญ : Lagerstroemia  ชื่อพฤษศาสตร์  พันธุ์ไม้  ภูมิทัศน์  ภูมิสถาปัตยกรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 35984  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 24/3/2555 9:49:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/4/2563 23:55:25
พรรณไม้ในงานวิชาชีพ » How To Pronounce Botanical Names
This article was translated from “ How To Pronounce Botanical Names ” written by J. L. Hudson, Seedsman, who I would like to thank for his selfless contributions to this work, and for a permission to translate it.
คำสำคัญ : ชื่อ พฤษศาสตร์ พันธุ์ไม้ ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 10636  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 10/7/2554 15:18:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 21:33:08
การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม » การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆภายในประเทศไทยในปัจจุบัน พิจารณาในแง่มุมต่างๆที่เป็นโครงสร้างหลักของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
คำสำคัญ : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3688  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 18/1/2554 11:05:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 17:17:26
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ » ปริศนาเรือนกระจก
จำเป็นด้วยหรือที่ต้องมีเรือนกระจกสำหรับเมืองไทย ในเมื่อพรรณไม้ที่พบปลูกอยู่ในเรือนกระจกนั้นก็ล้วนแต่เป็นต้นไม้ที่พบเห็นอยู่ทั่วไปภายนอกอาคารเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งถ้าอากาศในเรือนกระจกในเมืองไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกซึ่งค่อนข้างร้อนอยู่แล้ว ต้นไม้จะชอบมากกว่าอย่างนั้นห
คำสำคัญ : Greenhouse  เทคโนโลยี  ภูมิทัศน์  ภูมิสถาปัตยกรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 23847  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 14:04:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 0:01:50
การวางผังเมือง/ภูมิทัศน์เมือง » ขุมทรัพย์สีเขียวแห่งเขลางค์นคร
จากการเดินทางมาสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เขียนตระหนักถึงทรัพยากรที่มีค่าของนครลำปาง ที่น้อยคนนักจะเห็นและให้ความสำคัญ หลายคนมองข้ามไป เป็นทรัพยากรที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้แทบปลายจมูกของทุกคน ทั้งชาวเมืองและแขกผู้มาเยือนเลยทีเดียว
คำสำคัญ : การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  จังหวัดลำปาง  พื้นที่ริมแม่น้ำ  พื้นที่สาธารณะ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 13:16:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 5:23:12
การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม » ครูไทยไปอเมริกา
จะเห็นได้ว่า การทำงานผสมผสานทั้งกลุ่มและทำงานส่วนบุคคล ส่งผลดีต่อวินัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษา นอกจากนี้ การแบ่งการให้คะแนนตามลำดับขั้นตอนจะช่วยให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการตรวจแบบร่างมากขึ้น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วม ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้บรรยากาศที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
คำสำคัญ : Oklahoma State University  การเรียนการสอน  การออกแบบ  ภูมิสถาปัตยกรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 10119  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 12:30:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 22:55:44