กบข.เผยศาลปกครองกลางสั่งจำหน่ายคดีสมาชิกฟ้องร้องแล้ว 131 คดี
วันที่เขียน 11/2/2554 10:52:56     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 13:19:23
เปิดอ่าน: 6413 ครั้ง

กบข.

กบข.เผยศาลปกครองกลางสั่งจำหน่ายคดีสมาชิกฟ้องร้องแล้ว 131 คดี

   
 

 

 

กบข.เผยศาลปกครองกลางสั่งจำหน่ายคดีที่สมาชิกฟ้องร้องอันเนื่องมาจากผล ประกอบการขาดทุนในปี 2551 แล้ว 131 คดี จากทั้งสิ้น 633 คดี ล่าสุด ศาลปกครองกลางสงขลามีคำตัดสินยกคำร้องกบข.ขาดทุนปี 2551 ระบุผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามกม.

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา กบข. ถูกสมาชิกฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง อันเนื่องมาจากผลประกอบการของ กบข. ขาดทุนในปี 2551 รวมทั้งสิ้น 633 คดี ปัจจุบันศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีของสมาชิกไปแล้ว 131 คดี เนื่องจากสมาชิกไม่ติดตามดำเนินคดีต่อภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

นางสาวโสภาวดี กล่าวต่อไปว่า นอกเหนือจากการจำหน่ายคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ศาลปกครองสงขลาได้มีคำสั่งยำคำร้องกรณีสมาชิก กบข.กลุ่มหนึ่งยื่นฟ้อง กบข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลัง กรณีผลประกอบการขาดทุนปี พ.ศ. 2551 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้เฉลี่ยผลขาดทุนกับเงินผลประโยชน์ ในปี 2550 และปี 2551 และคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อลดสัดส่วนการลงทุนลงตามสภาพเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ศาลฯ ได้วินิจฉัยว่า กบข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น มิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยศาลวินิจฉัยว่าการนำเงินไปลงทุนของ กบข.ในปี 2551 ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และชอบด้วยกฎหมาย ขณะเดียวกันการจัดสรรผลประโยชน์สุทธิเข้าบัญชีผู้ฟ้องคดี ของ กบข.ก็ ชอบด้วยกฎหมายและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย

นางสาวโสภาวดีชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลประกอบการที่ขาดทุนในปีพ.ศ. 2551 เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกรุนแรงในปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้การลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกตกอยู่ในสภาวะตกต่ำอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นในปี พ.ศ.2552 และพ.ศ.2553 ผลประกอบการกบข.ก็ดีขึ้นคิดเป็น 6.08% ในปี 2552 และ 8.93% สำหรับปี 2553 หรือเฉลี่ย 7.24% นับแต่ก่อตั้งกบข.เมื่อปีพ.ศ. 2540ที่มา -http://www.obec.go.th/news/2496

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=79
ความคิดเห็นทั้งหมด (1)
uwXOorfmBCm     วันที่เขียน : 15/8/2554 0:00:00

auto insurance quotes qqf buy auto insurance online bzfm

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 9:43:27   เปิดอ่าน 383  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/6/2565 11:18:59   เปิดอ่าน 931  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม...
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 6:33:22   เปิดอ่าน 920  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง