ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1267
ชื่อสมาชิก : หทัยชนก ผิวผ่อง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : ngamin@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/1/2556 15:20:58
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/1/2556 15:20:58


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก