Blog : เครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA)
รหัสอ้างอิง : 279
ชื่อสมาชิก : รัชดาภรณ์ ปันทะรส
เพศ : หญิง
อีเมล์ : ratchadaporn_p@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/3/2554 21:56:24
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/3/2554 21:56:24

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA)
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1. หลักการทำงาน เครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA) TGA เป็นเครื่องที่ใช้วิเคราะห์ความเสถียรของวัสดุ ได้แก่ พอลิเมอร์ เซรามิก จะนิยมใช้ในการวิเคราะห์ความเสถียรของพอลิเมอร์ เมื่อสารตัวอย่างในรูปของแข็งได้รับความร้อน จะทำการวัดน้ำหนักของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอุณหภูมิด้วยเครื่องชั่งที่มีความไวสูง เครื่องนี้ใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพของสารตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับก๊าซ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ หรือการระเหยของน้ำ หรือการที่มีโมเลกุลของน้ำอยู่ในโมเลกุล การแตกตัวของวัสดุ หรือการตกผลึกที่เกิดจาการเปลี่ยนเฟส สารตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์จะถูกวางไว้บนจานขนาดเล็กที่เชื่อมกับเครื่องชั่งที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสูง สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในเตาที่ควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศได้ เช่น บรรยากาศออกซิเดชัน เช่น อากาศหรือออกซิเจน หากอยู่ในบรรยากาศรีดักชัน ซึ่งอาจจะเป็นก๊าซเฉื่อยเช่น ไนโตรเจน เมื่อสารตัวอย่างได้รับความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป จะเกิดสัญญาณการวัดที่สามารถแสดงผลในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่อน้ำหนัก (TG) โดยน้ำหนักของสารตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิเฉพาะของสารแต่ละชนิด น้ำหนักของสารตัวอย่างที่หายไปเกิดมาจากการระเหย การสลาย หรือการเกิดปฏิกิริยา 2. ข้อดี-ข้อเสียของเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน TGA ข้อดี - ใช้ง่าย - ใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณได้ - มีความว่องไวสูง - ใช้กับสารตัวอย่างโมเลกุลสูงได้ ข้อเสีย - สารตัวอย่างถูกทำลาย ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก - ไม่ได้วิเคราะห์ในรูปแบบลายมือเฉพาะ - ใช้เวลาในการวิเคราะห์ 3. การประยุกต์กับสารตัวอย่าง - สารอินทรีย์ พอลิเมอร์ - ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ - เภสัช - วัสดุอนินทรีย์ - เซรามิกส์ - โลหะ
เครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA) » เครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA)
คำสำคัญ : วิเคราะห์ทางความร้อน TGA  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1509  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รัชดาภรณ์ ปันทะรส  วันที่เขียน 1/10/2564 15:37:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 14:51:22
เครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA) » เครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA)
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 13301  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รัชดาภรณ์ ปันทะรส  วันที่เขียน 1/10/2564 15:30:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 15:21:59

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้