ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 36
ชื่อสมาชิก : กัลย์ กัลยาณมิตร
เพศ : ชาย
อีเมล์ : kal@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:44


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ความเสี่ยงในโลกแห่งความจริงที่มหาวิทยาลัยต้องตระหนัก
- ยังไม่มีรายการคำถาม
การแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นของแม่โจ้กับกฎบัตรอาเซียน เพื่อสร้างการเตรียมพร้อม และเท่าทันกับกฎบัตรดังกล่าวที่จะมีผลกระทบในปี พ.ศ. 2558
- ยังไม่มีรายการคำถาม
ความรู้ บทความ ข้อมูล คำถามคำตอบที่พบบ่อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาต่อการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยชุมชน สังคม และประเทศ