การประชุมวิชาการ ICDAMT2017
วันที่เขียน 19/3/2560 16:54:07     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 9:06:18
เปิดอ่าน: 2596 ครั้ง

การประชุมวิชาการ ICDAMT2017 เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

การประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017) ก่อตั้งโดยภาคส่วนอุตสาหกรรมและสถานศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทยที่จะเป็นฟอรั่มระดับนานาชาติประจำปีในภูมิภาคนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสสำหรับนักวิจัย, นักพัฒนานักออกแบบวิศวกรและนักเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาในระบบดิจิทัลศิลปะสื่อและเทคโนโลยีสำหรับการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากหลายประเทศ รวมทั้งสิ้น 91 บทความ โดยมี Acceptance rate อยู่ที่ 75% 

และในงานประชุมวิชาการนี้ยังมีการร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง Smart City “Thailand Digital Economy” โดยนักวิชาผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายประเทศ ดังนี้

  • Professor Eric Tsui: Department of industrial and systems engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong. ผู้เชี่ยวชาญการจัดการความรู้ของบุคคลส่วนบุคคลการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและการให้บริการความรู้ของระบบคลาวด์
  • Professor Keshav Dahal เป็นผู้นำของปัญญาประดิษฐ์, ภาพและการสื่อสารและเครือข่าย (AVCN) University of the West of Scotland, UK.
  • Professor Minoru Okada: Japan ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารไร้สายรวมทั้ง WLAN, กระจายเสียงดิจิตอลและการสื่อสารผ่านดาวเทียม
  • Professor Eryk Dutkiewicz ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไร้สายประธานของ IEEE VTC-2017 Australia ผู้อำนวย School of Computing and Communications at the University of Technology Sydney
  • นาวาอากาศเอก ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เป็นผู้นำการเสวนา

คำสำคัญ :
ICDAMT  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=660
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio-Circular-Green Economy”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้า นางอัจฉรา แกล้วกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 31/3/2567 11:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 7:00:28   เปิดอ่าน 81  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง