รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : ICDAMT
Conference » รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) 2020
รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 (Online Presentation เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยวิธีการ Online Presentation ผ่านทางระบบ Webinar โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16:30 น. ในหัวข้อวิจัยเรื่อง Sub-Events Tracking from Social Network based on the Relationships between Topics ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนี้ ได้รับฟัง Keynote Speakers จำนวน 2 ท่าน
คำสำคัญ : ICDAMT2020  International Conference  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2432  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สายัณห์ อุ่นนันกาศ  วันที่เขียน 18/3/2563 22:16:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/5/2567 8:40:31
รายงานผลการอบรม » การประชุมวิชาการ ICDAMT2017
การประชุมวิชาการ ICDAMT2017 เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
คำสำคัญ : ICDAMT  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2595  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณ เขื่อนแก้ว  วันที่เขียน 19/3/2560 16:54:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 14:51:50
DTI » รายงานผลการเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ ICDAMT 2016 ณ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
งานประชุมวิชาการ ICDAMT 2016 (International Conference on Digital Arts, Media and Technology) เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2559 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเชียงราย
คำสำคัญ : ICDAMT  เกมส์เพื่อการเรียนรู้  รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3023  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นษิ ตันติธารานุกุล  วันที่เขียน 8/3/2559 16:10:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/5/2567 8:23:13