การจัดทำแผนทางด้าน ICT เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
วันที่เขียน 22/9/2558 11:14:45     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:15:59
เปิดอ่าน: 2654 ครั้ง

การจัดทำแผนทางด้าน ICT เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน มีแนวคิดในการส่งเสริมการจัดห้องเรียน ที่ใช้ TPCK Model สำหรับกระบวนการเรียนการสอนในยุค 21st

การจัดทำแผนทางด้าน ICT เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน

          จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ทั้งในค่าย Microsoft และ Apple พบว่า มีฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ ดังนี้

Microsoft

Apple

 1. SharePoint (OneDrive, Site, Tasks)
 2. Delve (Delve, Video) 
 3. Exchange (Mail, Calender, People)
 4. Office Online (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway)
 5. Yammer (Social Communication)

Apple TV

iBook = e-Book Creator

iTune U = Share e-Book

iDrop Share File

App Store for education

 1. DreamSpark (Free SW for Students)
 2. BizSpark (Free SW for Start-Ups) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุน นักศึกษา ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา และต้องการเปิดบริษัท 
 3. Office365 (Cloud Service) 
 4. AZURE in Education (EDU/Research/Student : Cloud Data Center)
 5. Online Learning
 6. MS EDU Camp (Training & Competion) โครงการฝึกงานกับบริษัทไมโครซอฟต์
 7. MSP/INTERN/MACH (MS Student Partner/Talent)
 8. ITA (Microsoft IT Academy)
 9. Imagine Cup (Student SW Competition)

 

 

          การจัดทำแผนทางด้าน ICT เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน มีแนวคิดในการส่งเสริมการจัดห้องเรียน ที่ใช้ TPCK Model สำหรับกระบวนการเรียนการสอนในยุค 21st

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=433
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ » ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินโค...
ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน รุ้งทอง เขื่อนขัน  วันที่เขียน 12/9/2562 16:08:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 16:43:05   เปิดอ่าน 605  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ » สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)”
สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)” 1. หลักสูตรสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และควรระบุให้นักศึกษา “เรียนรู้...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน ธิดารักษ์ รัตนมณี  วันที่เขียน 24/8/2561 10:38:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 21:26:07   เปิดอ่าน 1534  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง