Blog : การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
รหัสอ้างอิง : 213
ชื่อสมาชิก : ธัฒฌา ธนัญชัย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : tatcha@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 9/2/2554 14:51:05
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/2/2554 14:51:05

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีความสำคัญ เพราะเป็นข้อมูลที่เราสามารถค้นหาและเข้าใจได้ง่ายว่า มหาวิทยาลัยนั้น มีคุณภาพดีมากหรือน้อยแค่ไหน ดังนั้น การจัดอันดับจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนายจ้างบางแห่ง อาจใช้การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานอีกด้วย ทำให้การจัดอันดับมีความสำคัญมากในการทำสื่อทางการตลาด และตัวมหาวิทยาลัยเองยังใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก ในการทำให้มหาวิทยาลัยของพวกเขาอยู่ในตารางการจัดอันดับ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก » การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หากจะถามว่า ทำไมต้องมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น คำตอบก็คือ เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้รู้ข้อบกพร่องของตัวเอง และนำไปปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น การจัดอันดับมหาวิทยาลัย จึงมีข้อดี คือ ทำให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีความกระตือรือร้น ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น ให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด
คำสำคัญ : SCD Ranking  SDGs  U-Multirank  University Performance Metrics: UPM  Webometrics  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  มาตรฐานการศึกษา  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5331  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 15/9/2564 13:41:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 19:36:22

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้