ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 268
ชื่อสมาชิก : ธิดารักษ์ รัตนมณี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : thidarak@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/3/2554 12:43:15
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/3/2554 12:43:15


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก