ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 207
ชื่อสมาชิก : มีนา ทาหอม
เพศ : หญิง
อีเมล์ : meena@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/2/2554 16:47:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/2/2554 16:47:13


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
สำหรับเก็บบทความที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย