Blog : งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
รหัสอ้างอิง : 96
ชื่อสมาชิก : รุ้งทอง เขื่อนขัน
เพศ : หญิง
อีเมล์ : rungthong@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/1/2554 10:16:20
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/1/2554 10:16:20

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
แนวทางการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ » ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการใช้ข้อมูลแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแจ้งเวียนให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะทราบ และเพื่อถือปฏิบัติ
คำสำคัญ : ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2366  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ้งทอง เขื่อนขัน  วันที่เขียน 12/9/2562 16:08:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 19:23:22

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้