โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
วันที่เขียน 9/9/2558 19:18:31     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 15:34:36
เปิดอ่าน: 2597 ครั้ง

ตามประกันคุณภาพการศึกษาปี 2557 ทุกหลักสูตรจะต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชา ดังนั้นคณะฯ จึงได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ

ทางคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง E122 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมฯ 

เอกสารประกอบ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=427
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/8/2565 16:45:24   เปิดอ่าน 519  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 13:00:39   เปิดอ่าน 1034  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง