โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนา หัวข้อ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร
วันที่เขียน 9/9/2558 18:03:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 15:01:01
เปิดอ่าน: 2694 ครั้ง

ตามที่ประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร เพื่อให้ค้นหาแนวปฏิบัติในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนา หัวข้อ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนระดับหลักสูตรในแต่ละหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการสังเคราะห์ข้อมูลการเงินในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=426
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/8/2565 16:45:24   เปิดอ่าน 519  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 13:00:39   เปิดอ่าน 1034  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง