Blog : ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม
รหัสอ้างอิง : 1137
ชื่อสมาชิก : ช่อทิพย์ สิทธิ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : chorthip_s@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 3/9/2555 12:37:33
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 3/9/2555 12:37:33

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม
บทความทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม » ระบบสารสนเทศที่น่าสนใจที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2870  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ช่อทิพย์ สิทธิ  วันที่เขียน 30/6/2561 23:53:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/6/2566 6:43:15
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม » การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย แบบใดเหมาะกับการใช้งาน
บทความทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสำคัญ : ต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย  อินเตอร์เน็ต  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 121620  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ช่อทิพย์ สิทธิ  วันที่เขียน 11/3/2559 17:00:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/6/2566 22:35:46

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้