วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา
วันที่เขียน 6/10/2564 15:13:40     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/2/2567 1:35:38
เปิดอ่าน: 1403 ครั้ง

วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รายงานการเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams  ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับภาระงานประจำคืองานสอนในรายวิชา ทส493 การศึกษาหัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษา ทส497 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเด็กนักศึกษาภายใต้การดูแลโปรเจคจบ

เนื้อหาเกี่ยวกับ

  • Google Services Online กับการใช้งานในองค์กร 
  • Google Account
  • Google Drive
  • Google Sheets
  • Google Slides

 

Google Sheets เป็นบริการ Online เหมือนกับ Microsoft Excel

- สูตรการคำนวณ กับสัญญาลักษณ์ Operator ต่างๆ
- การจัดการ Sheet
- การสร้าง Chart ประเภทต่าง ๆ ด้วย Google Sheets
- การแบ่งปัน (Sharing)
- การกำหนดค่า ความปลอดภัย
- การกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification)
- Pivot Table ด้วย Google Sheet
- การ Upload / Download มาเป็น Microsoft Excel


ฟังก์ชันทำการงานใน Google Sheet
01-การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ (Text Function) ได้แก่ LEN , UPPER , LOWER , LEFT , RIGHT , MID , SEARCH , BAHTTEXT , VALUE , TEXTJOIN , REPLACE , TRIM
02- การใช้ฟังก์ชันสูตรคำนวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM , AVEARGE , COUNT , COUNTA , COUNTBLANK , MAX , MIN , LARGE , SMALL , RANK.EQ
03- การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ เวลา ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, DATE , NOW , EOMONTH , WEEKNUM
04- การใช้ฟังก์ชันสูตรการคำนวณที่ซับซ้อน แบบตรรกะ ได้แก่ IF, SUMIFS, COUNTIFS
05- การใช้ฟังก์ชันค้นหา ได้แก่ LOOKUP, VLOOKUP, OFFSET, INDIRECT, INDEX, MATCH
06- การใช้ฟังก์ชันอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ HYPERLINK , GOOGLETRANSLATE
การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet
กรณีศึกษา การประยุกต์คำนวณ


Google Slides เป็นบริการ Online เหมือนกับ Microsoft PowerPoint
• การสร้างงานนำเสนอ
• การใส่รูป และ วีดีโอ
• การนำเสนอ Online ด้วย Google Presentation
• การแบ่งปัน (Sharing)
• การกำหนดค่า ความปลอดภัย
• การกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification)


การใช้งาน Template PowerPoint Free และแหล่งดาวน์โหลดมาใช้งาน
การแชร์ไฟล์ด้วย Shout URL Link and QR Code
การตกแต่งสไลด์ให้สวยงาม
การใช้งานร่วมกันและการป้องกันไฟล์
การประยุตก์ใช้งาน
สรุปภาพรวม Google Drive , Sheets , Slide , Dos , Form

 

ไฟล์สำหรับการอบรม คลิกลิงค์

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1236
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เผยแพร่ผลงานวิจัย » Food Innovation Asia Conference 2023 “The Future Food for Sustainability, Health and We-bong
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ The Nutrition Value and Antioxidation Activity of Thai Chia Seed ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายจาก...
Food Innovation Asia Conference 2023     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 18/9/2566 10:51:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/2/2567 0:26:04   เปิดอ่าน 192  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อ. มธุรส ชัยหาญ » การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 12 (Thai Forest Ecological Research Network Conference, T-FERN # 12) หัวข้อเรื่อง “ธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน: การปรับตัวและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธุ์ 2566
คุณสมบัติในการต้านออกซิเดชันและการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุฟันผุของสารสกัดใบเมี่ยงธรรมชาติ Characteristics of Antioxidation and Antibacterial of Dental Caries by Natural Miang Extracts มธุรส ชัยหาญ...
ใบเมี่ยง, สารประกอบฟีนอลิก, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 18/4/2566 11:18:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/2/2567 18:48:37   เปิดอ่าน 352  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง