Blog : เผยแพร่ความรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม
รหัสอ้างอิง : 595
ชื่อสมาชิก : พิชชยานิดา คำวิชัย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pitchayanida_it@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/10/2554 0:10:49
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/10/2554 0:10:49

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เผยแพร่ความรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม
เผยแพร่ความรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม » เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในหลักสูตรหัวข้อ เรื่อง “React - The Complete Guide”
ตามหนังสือที่ อว.69.5.8/019 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในหลักสูตรหัวข้อ เรื่อง “React - The Complete Guide” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง www.udemy.com โดยใช้งบประมาณส่วนตัว
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1795  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชชยานิดา คำวิชัย  วันที่เขียน 6/10/2564 15:30:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 10:58:15
เผยแพร่ความรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม » วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา
วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1433  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชชยานิดา คำวิชัย  วันที่เขียน 6/10/2564 15:13:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 10:47:09

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้