ก.พ. ถกการปรับโครงสร้างบ/ช เงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ
วันที่เขียน 28/9/2554 10:25:42     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 12:24:13
เปิดอ่าน: 5829 ครั้ง

แนวทางของ กพ.ในการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนบุคลากรทั้งระบบ 1 เมย.55

.พ.ถกปรับโครงสร้าง ง/ด ทั้งระบบ

 

...............................

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในวันที่ 28 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะหารือเรื่องการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติเพิ่มเงินพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว(พ.ช.ค.) ไปก่อนหน้าแล้ว สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ยังมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2555 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับข้าราชการทั้งระบบ จึงต้องมาปรับโครงสร้างส่วนที่เกิน 15,000 บาท เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2555

          ทั้งนี้ แนวทางที่ ก.พ.เสนอจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นข้าราชการที่มีอายุการทำงานมากกว่า 10 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เงินเดือนจะเต็มเพดาน จะเป็นการขยายเพดานเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะไม่ได้ปรับในทันที แต่จะรอดูที่การประเมินผลงานในช่วง 6 เดือนว่า ใครจะเพิ่มขึ้นเท่าใด ส่วนกลุ่มที่ 2 ที่มีอายุงานน้อยกว่า10 ปี และมีเงินเดือนเกิน 15,000 บาท โดยก.พ.จะแบ่งเป็น  3 กลุ่ม คือระดับ ปริญญาตรีโท และเอก ว่าแต่ละกลุ่มจะมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าใด

          "ขณะนี้เท่าที่ทราบ ก.พ.เองยังไม่ได้สรุปว่าเงินเดือนข้าราชการที่เพิ่มจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะทำเป็นตารางตัวเลขของแต่ละกลุ่ม ซึ่งหากคิดกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ บางคนอาจจะได้รับการปรับเงินเดือนมากกว่า 10%เพราะครั้งนี้เป็นการปรับฐานเงินเดือน และหากเป็นเช่นนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายด้วย เพราะกฎหมายกำหนดให้การปรับขึ้นเงินเดือน จะต้องไม่เกิน 10% ซึ่งยังต้องดูว่าทางการเมืองจะเคาะออกมาเป็นแนวทางใดคาดว่า หากสรุปได้ทัน น่าจะเข้า ครม.ในสัปดาห์" แหล่งข่าวกล่าว

         

ที่มา -มติชน ฉบับวันที่ 28 ก.ย. 2554 (กรอบบ่าย)

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=119
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 9:43:27   เปิดอ่าน 383  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/6/2565 11:18:59   เปิดอ่าน 931  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม...
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 6:33:22   เปิดอ่าน 920  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง