ลดการปนเปื้อนของสารเคมีตกค้างในดิน น้ำและพืชที่ปลูก ด้วยถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์
วันที่เขียน 9/2/2564 12:38:39     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 5:09:34
เปิดอ่าน: 1539 ครั้ง

การทำเกษตรอินทรีย์ โดยเปลี่ยนจากเกษตรเคมี เกษตรปลอดภัย มีระยะเวลาการปรับเปลี่ยน สารเคมีที่ตกค้างในดิน น้ำ รวมถึงการทำแนวกั้น เพื่อลดการปนเปื้อนของสารเคมีจากพื้นที่รอบข้าง ล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา การตกค้างของสารเคมีในผลผลิตเกษตร สามารถมาจากดิน น้ำ ที่มีสารเคมีตกค้าง ปนเปื้อนมา การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพในดิน น้ำ รวมถึงการทำแนวกั้นโดยใช้ถ่านชีวภาพเป็นวัสดุกรองและดูดซับสารเคมีที่ปนเปื้อนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ ลดการปนเปื้อนในพืชที่ปลูกได้

ถ่านชีวภาพที่จะใช้สำหรับลดการปนเปื้อนของสารเคมีตกค้าง จะขึ้นอยู่กับความสามารถของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้และสารเคมีที่ใช้ดูดซับ 

หากต้องการวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพเบื้องต้นสามารถดูรายละเอียดได้จาก

https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1260

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2565 21:14:16   เปิดอ่าน 747  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2565 21:13:58   เปิดอ่าน 1205  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง