การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
วันที่เขียน 1/10/2562 10:36:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 4:51:11
เปิดอ่าน: 2557 ครั้ง

การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีงานวิจัย และ นวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) และ ผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker) เพื่อเป็นโอกาสและช่องทางในการส่งต่อผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มุ่งตอบสนองการนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงชุมชนสังคมและเชิงพาณิชย์ โดยการจัดบู้ธและนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมสาขาเกษตรและอาหารแปรรูป“กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์สารเอล-ควาบราซิทอล (L-quebrachitol) จากซีรั่มน้ำยางพารา” ณ. ห้อง Mayfair Ballroom โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพ ในวันที่ 3 กันยายน 2562 กระบวนการสกัด L-Quebrachitol จากซีรั่มน้ำยางพาราสดและน้ำทิ้งจากกระบวนการรีดยางแผ่นมาผลิตสารบริสุทธิ์ L-quebrachitol ซึ่งเป็นน้ำตาลกลุ่ม oligosaccharide ที่สามารถละลายน้ำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สารดังกล่าว มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูง (Antioxidant) และ สารต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial) ยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุการเกิดสิว Staphylococcus aureus, S. epidermidis และ Propionibacterium acnes จึงสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเวชสำอางชนิดต่างๆโดยเฉพาะเวชสำอางสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายสามารถใช้เป็น ส่วนประกอบของสารต้านมะเร็ง (Anti-cancer agents) และ สามารถนำมาผลิตเป็นสารเคลือบแผ่นยาง สำหรับลดเชื้อราปนเปื้อนบนแผ่นยางผึ่งแห้ง (Air dry sheets) และ ยางก้อนถ้วย สารบริสุทธิ์ L-quebrachitol สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราหลักที่ปนเปื้อนบนยางแผ่น Aspergillus และ Penicillium ได้ดี สามารถลดการเจริญของเชื้อราดังกล่าว ได้นาน 4 เดือน ภายหลังจากการเคลือบยางแผ่นผึ่งแห้งและยางก้อนถ้วยด้วยสารบริสุทธิ์ L-quebrachitol จากงานวิจัย เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต พบว่า มีราคาถูกกว่า สารบริสุทธิ์ L-quebrachitol ที่ผลิตและจำหน่ายทางการค้า ถึง 44 เท่า ด้วยกรรมวิธีการสกัดและแยกสาร L-quebrachitol ด้วยเทคนิคที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ มีราคาถูก

กระบวนการสกัด L-Quebrachitol จากซีรั่มน้ำยางพาราสดและน้ำทิ้งจากกระบวนการรีดยางแผ่นมาผลิตสารบริสุทธิ์ L-quebrachitol ซึ่งเป็นน้ำตาลกลุ่ม oligosaccharide ที่สามารถละลายน้ำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สารดังกล่าว มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูง (Antioxidant) และ สารต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial) ยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุการเกิดสิว Staphylococcus aureus, S. epidermidis และ Propionibacterium acnes จึงสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเวชสำอางชนิดต่างๆโดยเฉพาะเวชสำอางสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายสามารถใช้เป็น ส่วนประกอบของสารต้านมะเร็ง (Anti-cancer agents) และ สามารถนำมาผลิตเป็นสารเคลือบแผ่นยาง สำหรับลดเชื้อราปนเปื้อนบนแผ่นยางผึ่งแห้ง (Air dry sheets) และ ยางก้อนถ้วย สารบริสุทธิ์ L-quebrachitol สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราหลักที่ปนเปื้อนบนยางแผ่น Aspergillus และ Penicillium ได้ดี สามารถลดการเจริญของเชื้อราดังกล่าว ได้นาน 4 เดือน ภายหลังจากการเคลือบยางแผ่นผึ่งแห้งและยางก้อนถ้วยด้วยสารบริสุทธิ์ L-quebrachitol จากงานวิจัย เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต พบว่า มีราคาถูกกว่า สารบริสุทธิ์ L-quebrachitol ที่ผลิตและจำหน่ายทางการค้า ถึง 44 เท่า ด้วยกรรมวิธีการสกัดและแยกสาร L-quebrachitol ด้วยเทคนิคที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ มีราคาถูก 

จุดเด่นของผลงาน

  • ได้สาร L-quebrachitol ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5 เปอร์เซ้นต์ กระบวนการสกัดและการแยกที่ง่ายและต้นทุนต้ำ
  • นำวัสดุเหลือทิ้ง ได้แก่ ซีรั่มน้ำยางพาราสดและน้ำทิ้งจากกระบวนการรีดแผ่นยางมาเพิ่มรายได้

เป็นเทคโนโลยีที่ปราศจากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมรีดแผ่นยาง 100 เปอร์เซ็นต์ (Zero Waste Technology)

 ประโยชน์ / การประยุกต์ใช้

          การนำสารบริสุทธิ์ L-Quebrachitol เป็นส่วนผสมของเวชภัณฑ์สำหรับบำรุงผิว และ ชุดแชมพู ครีมนวดผม สำหรับลดผมหลุดร่วงและกระตุ้นการสร้างเซลล์รากผมใหม่

 สรุปเทคโนโลยี

          การเพิ่มมูลค่าของน้ำยางพาราที่มีราคาถูก และ ซีรั่มน้ำยางพารา เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยทำการแยก และ สกัดสารบริสุทธิ์ L-quebrachitol จากซีรั่มน้ำยางพารา นำมาผลิตชีวภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่

          เจลซีรั่มน้ำยางพารา     สำหรับลดการเกิดสิว ชลอริ้วรอยแห่งวัย

          สารเคลือบแผ่นยาง       สำหรับชลอการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น

          สบู่สำหรับผิวหน้าซีรั่มน้ำยางพารา  สำหรับลดการเกิดสิว และ ชลอริ้วรอยแห่งวัย

 สถานะการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา

          อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001315 วันที่ยื่นคำขอ 11 มิถุนายน 2561

“กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์สารเอล-ควาบราซิทอล(L-quebrachitol)จากซีรั่มน้ำยางพารา”  เป็นกรรมวิธีง่าย ใช้อุปกรณ์น้อย สามารถทำได้จริง นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยในกลุ่มของการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากพืชและสมุนไพร ต่อไปในอนาคต ประกอบกับ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสําหรับผิวห้า และ ผิวกาย ที่มีในท้องตลาด ส่วนใหญ่มีส่วนผสม ของสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) สารอนุมูลอิสระ (Free radicals) ที่สําคัญ โดยเฉพาะ ROS และ RNS เกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายนอก (exogenous) ได้แก่มลพิษ ควัน และ แสงอัลตร้าไวโอเลต และ ปัจจัยภายใน (endogenous) ได้แก่ ขบวนการเมทาบอลิซึมภายในร่างกาย และ การมีอายุมากขึ้น (aging process) สารอนุมูลอิสระ (Free redicals) ดังกล่าวก่อให้เกิด ขบวนการยับยั้งการผลิต procollagen บริเวณเซลผิวหนัง และ การผลิตเม็ดสีเมลานินที่ผิวหนังเพิ่มขึ้น ทําให้ผิวหนังเกิดริ้วรอยแห่งวัย และ มีผิวคล้ําเสียมาก ภายหลังจากเมื่อถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยจากภายใน และ ปัจจัยจากภายนอก สารต้านอนุมูลจากธรรมชาติ (Natural antioxidants) ได้แก่ เอนไซมsuperoxide dismutases, glutathione peroxidases, glutathione reductase และ catalase เอนไซมดังกล่าว ช่วยยับยั้งสารอนุมูลอิสระ ทําให้ยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินที่ผิวหนัง และ กระตุ้นการผลิต procollagen ช่วยยชลอการเหี่ยวของเซลผิวหนัง สารโพลิฟีนอล และ สารฟีนอลจากพืช จัดเป็น สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มที่สําคัญ ที่รับอิเล็กตรอนจากอนุมูลอิสระ ROS และ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน กระตุ้นการผลิต procollagen และ ยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินบริเวณผิวหนัง จากแสงแดด งานวิจัย ดังกล่าว เป็นนการค้นหาสารสกัดจากพืชที่มีองค์ประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ L-quebrachitol ที่ได้จากซีรั่มน้ำยางพารา สารบริสุทธิ์ L-quebrachitol ดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ไม่ก่อให้เกิดผิวหน้าแห้ง และ เวชภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัย ผ่านผู้ใช้จริง เป็นระยะเวลานาน 3 ปี โดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 1 ชนิด ผ่านผู้ใช้งาน 200 ท่าน ต่อ ชิ้นงาน และ ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง และ ไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งตึง หลังการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

        ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และ อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001315 กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์ของสาร เอล-ควาบราซิทอล (L-quebrachitol) จากซีรั่มยางพารา สามารถนํามาใช้พัฒนางานวิจัย ในกลุ่มของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางรับประทานได้(Edible cosmetics) จากพืช และ สมุนไพร ต่อไปในอนาคต

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio-Circular-Green Economy”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้า นางอัจฉรา แกล้วกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 31/3/2567 11:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:47:30   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง