การเข้าร่วมกิจกรรม “การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
วันที่เขียน 25/9/2562 14:32:00     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2565 13:48:16
เปิดอ่าน: 2259 ครั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรม “การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีงานวิจัย และ นวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) และ ผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker) เพื่อเป็นโอกาสและช่องทางในการส่งต่อผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มุ่งตอบสนองการนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงชุมชนสังคมและเชิงพาณิชย์ โดยการจัดบู้ธและนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมสาขาเกษตรและอาหารแปรรูป“กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์สารเอล-ควาบราซิทอล (L-quebrachitol) จากซีรั่มน้ำยางพารา” ณ. ห้อง Mayfair Ballroom โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพ ในวันที่ 3 กันยายน 2562

การเข้าร่วมการออกบู้ธและนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมสาขาเกษตรและอาหารแปรรูป“กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์สารเอล-ควา บราซิทอล (L-quebrachitol) จากซีรั่มน้ำยางพารา” ประจำปี ๒๕๖๒ มาจัดแสดง พิธีลงนามอนุญาติให้ใช้สิทธิ์ในผลงานและนำเสนองานวิจัยดีเด่น “Maejo Licensing and Pitching Day ๒o๑๙” ในการนำเสนอผลงานดีเด่น เรื่อง“กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์สารเอล-ควาบราซิทอล (L-quebrachitol) จากซีรั่มน้ำยางพารา” ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.oo – ๑๒.๓o น. ณ. ชั้น ๒ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเนื้อหาในส่วนของตั้งแสดง การนำเสนองาน และ แผ่นผับ โดยมีเนื้อหาสรุป ดังนี้

          กระบวนการสกัด L-Quebrachitol จากซีรั่มน้ำยางพาราสดและน้ำทิ้งจากกระบวนการรีดยางแผ่นมาผลิตสารบริสุทธิ์ L-quebrachitol ซึ่งเป็นน้ำตาลกลุ่ม oligosaccharide ที่สามารถละลายน้ำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สารดังกล่าว มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูง (Antioxidant) และ สารต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial) ยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุการเกิดสิว Staphylococcus aureus, S. epidermidis และ Propionibacterium acnes จึงสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเวชสำอางชนิดต่างๆโดยเฉพาะเวชสำอางสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายสามารถใช้เป็น ส่วนประกอบของสารต้านมะเร็ง (Anti-cancer agents) และ สามารถนำมาผลิตเป็นสารเคลือบแผ่นยาง สำหรับลดเชื้อราปนเปื้อนบนแผ่นยางผึ่งแห้ง (Air dry sheets) และ ยางก้อนถ้วย สารบริสุทธิ์ L-quebrachitol สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราหลักที่ปนเปื้อนบนยางแผ่น Aspergillus และ Penicillium ได้ดี สามารถลดการเจริญของเชื้อราดังกล่าว ได้นาน 4 เดือน ภายหลังจากการเคลือบยางแผ่นผึ่งแห้งและยางก้อนถ้วยด้วยสารบริสุทธิ์ L-quebrachitol จากงานวิจัย เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต พบว่า มีราคาถูกกว่า สารบริสุทธิ์ L-quebrachitol ที่ผลิตและจำหน่ายทางการค้า ถึง 44 เท่า ด้วยกรรมวิธีการสกัดและแยกสาร L-quebrachitol ด้วยทคนิคที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ มีราคาถูก

จุดเด่นของผลงาน

  • ได้สาร L-quebrachitol ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5 เปอร์เซ้นต์ กระบวนการสกัดและการแยกที่ง่ายและต้นทุนต้ำ
  • นำวัสดุเหลือทิ้ง ได้แก่ ซีรั่มน้ำยางพาราสดและน้ำทิ้งจากกระบวนการรีดแผ่นยางมาเพิ่มรายได้
  • เป็นเทคโนโลยีที่ปราศจากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมรีดแผ่นยาง 100 เปอร์เซ็นต์ (Zero Waste Technology)

สถานะภาะการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา

          อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001315 วันที่ยื่นคำขอ 11 มิถุนายน 2561

 

          ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม “การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” ประจำปี ๒๕๖๒ จะนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดแสดง พิธีลงนามอนุญาติให้ใช้สิทธิ์ในผลงานและนำเสนองานวิจัยดีเด่น “Maejo Licensing and Pitching Day ๒o๑๙” ในการนำเสนอผลงานดีเด่น เรื่อง“กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์สารเอล-ควาบราซิทอล(L-quebrachitol)จากซีรั่มน้ำยางพารา” ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.oo – ๑๒.๓o น. ณ. ชั้น ๒ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเนื้อหาในส่วนของตั้งแสดงด้วยกรรมวิธีง่าย ใช้อุปกรณ์น้อย สามารถทำได้จริง การนำเสนองาน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่มีส่วนผสมของพืชธรรมชาติ 3 ชนิด ภายใต้ ตราสัญลักษณ์ Tree Tural ประกอบด้วย ซีรั่มยางพารา  สมุนไพร ได้แก่ mangostein จากมังคุด Caffeic acid จากเปลือกกาแฟเขียว  Curcumin จากขมิ้นชัน  Germanium จากหลินจือ รวมถึง การแต่งกลิ่นหอมด้วยนำ้มันหอมระเหยจากดอกไม้พื้นถิ่นภาคเหนือ ได้แก่ ดอกกาสะลอง ดอกแก้ว ดอกพุฒซ้อน รวมถึง อินทนินนำ้ สารสกัดที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และ ผลิตภัณฑ์สปา เป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียสาเหตุการเกิดสิว Staphylococus aureus, S. epidermidis และ P. acnes ได้ดี นอกจากนี้ แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง (Antioxidant activity) ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซีเนส (Tyrosinase activity) ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย จุดด่างดำ รอยหมองคลำ้ต่างๆ เพิ่มความกระจ่างใสให้กับใบหน้า เพิ่มความขาวใส ให้ใบหน้า ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือ อาการระคายเคืองใดๆ ไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งตึง เนื่องจาก สารบริสุทธิ์ L-quebrachitol เป็นนำ้ตาล oligosaccharide ที่พบในนำ้ยางพาราสด และ นำ้รีดยางแผ่น ปราศจากโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้ที่พบในนำ้ยางพาราสด ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี ปราศจากแอลกอฮอล์ และ ไม่มีส่วนผสมของซัลเฟต สามารถเก็บได้นาน 3 ปี หลังการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งแสดง ประกอบด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. ชุดบำรุงผิวหน้าจาก L-quebrachitol ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่

  1.1 ซีรัมบำรุงผิวหน้า L-quebrachitol

 1.2  ครีมบำรุงผิวหน้า L-quebrachitol

  1.3 เจลบำรุงรอบดวงตา L-quebrachitol

  1.4 สบู่บำรุงผิวหน้า L-quebrachitol

2. ผลิตภัณฑ์สปา ได้แก่ แชมพู และ ครีมนวดผม สำหรับลดผมหลุดร่วงและกระตุ้นการสร้างเซลล์รากผมใหม่

    ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หากมีผู้สนใจ 1 ผลิตภัณฑ์ แถม ผลิตภัณฑ์ อีก 2 ชนิดได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ และ แผนธุรกิจ (Business Model) 

    ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ได้จาก งานวิจัย สกว.ฝ่ายอุตสาหกรรมในปี 2559 โครงการดังกล่าว ปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ นำเสนอ แสวงหาผู้ใช้สิทธิ ผู้สนใจจำหน่าย ในผลิตภัณฑ์ 4 ชิ้นงาน ได้แก่

    1. กระบวนการสกัดสารบริสุทธิ์ L-quebrachitol จากซีรั่มนำ้ยางพารา และ นำ้รีดยางแผ่น

    2. สูตรการผลิตชุดบำรุงผิวหน้า L-quebrachitol หรือ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า L-quebrachitol แยกขายเป็นชิ้น

    3. สูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์สปา ได้แก่ แชมพูและครีมนวดผม สำหรับลดผมหลุดร่วงและกระตุ้นการสร้างเซลล์รากผมใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์สปา L-quebrachitol แยกขายเป็นชิ้น

    4. สารบริสุทธิ์ L-quebrachitol ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 97 % ขายในระดับ commercial grade ราคา 78 บาท / กรัม ซึ่งมีราคาถูกกว่าที่จำหน่ายในตลาด 44 เท่า โโยราคาจำหน่ายสารบริสุทธิ์ L-quebrachitol จากบริบัท SIGMA จำหน่าย 15000-18000 บาท ต่อ สารบริสุทธิ์ L-quebrachitol 10 mg

       รวมถึง การใช้ประโยชน์ในการสอนหลายวิชาตามความเหมาะสม  นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยในกลุ่มของการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากพืชและสมุนไพร ต่อไปในอนาคต

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ. มธุรส ชัยหาญ » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน” เพื่อนำความรูปมาพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการ Sustainable Solid Waste Management and Policies (SWAP) ของ The European Union ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
หลักสูตรอบรม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (Sustainable solid WAste management and Policies – SWAP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 มีโครงสร้างการอบรมดังต่อไปนี้ บทนำเกี่ยวกับขยะมูลฝอย กา...
การจัดการขยะมูลฝอย , เทคโนโลยีการจัดการขยะ, ชนิดของขยะ, การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 5/10/2565 10:38:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2565 13:48:13   เปิดอ่าน 1374  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง