การประชุมวิชาการ The 1st Symposium for Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia
วันที่เขียน 21/9/2562 18:13:09     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 15:47:52
เปิดอ่าน: 1199 ครั้ง

งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยงานนี้ได้เชิญวิทยากรจำนวน 12 ท่านซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านเคมีอินทรีย์ที่โดดเด่นทั่วเอเชียเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายตลอด 2 วัน

งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  โดยงานนี้ได้เชิญวิทยากรจำนวน 12 ท่านซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านเคมีอินทรีย์ที่โดดเด่นทั่วเอเชีย จากประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มานำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย ซึ่งนักวิจัยทั้ง 12 ท่าน คือผู้ได้รับรางวัล Asian Core Program Lectureship Award จากประเทศไทยในงานประชุมวิชาการ International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA) ในปีที่ผ่าน ๆ มา 

การได้มีโอกาสเข้ารับฟังบรรยายงานวิจัยในสาขาเฉพาะที่สนใจ คือ เคมีอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยในด้านการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ (Organic synthesis) โดยรวบรวมนักวิจัยชั้นนำจากหลายประเทศ เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านเคมีอินทรีย์ อีกทั้งยังได้ทำความรู้จักกับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทำงานวิจัยในสาขาเดียวกัน เป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อเปิดโอกาสสู่การร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

นอกเหนือจากงานประชุมวิชาการแล้ว เป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยในสาขาเคมีอินทรีย์จากทั่วประเทศมารวมตัวกัน ทางเจ้าภาพจึงได้ถือโอกาสจัดการประชุมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อปรึกษาหารือ และจัดตั้ง เครือข่ายเคมีอินทรีย์แห่งประเทศไทย (Thai Organic Chemistry Network) โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ท่ีมีการแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ความก้าวหน้าทางงานวิจัย การเรียนการสอนเคมีอินทรีย์ รวมทั้งการแบ่งปันสารเคมีสำหรับงานวิจัย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการและสมาชิกร่วมลงชื่อเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีความหวังว่าเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเคมีอินทรีย์ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

จบงานนี้นอกจากได้รับความรู้มากมายจากการฟังบรรยาย ยังได้ทำความรู้จักอาจารย์หลาย ๆ ท่านจากต่างมหาวิทยาลัย ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในอนาคต ถือว่าการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างดี 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1030
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เผยแพร่ความรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม » วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา
วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน พิชชยานิดา คำวิชัย  วันที่เขียน 6/10/2564 15:13:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/1/2565 23:41:13   เปิดอ่าน 338  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”
จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยื...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 3/10/2564 16:05:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/1/2565 17:57:47   เปิดอ่าน 395  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563 » การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ได้เรียนรู้จากการสัมมนา ดังนี้ - ทราบถึง ก...
การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 27/9/2564 16:07:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 10:52:24   เปิดอ่าน 350  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง