การประชุมวิชาการ The 1st Symposium for Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia
วันที่เขียน 21/9/2562 18:13:09     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:48:53
เปิดอ่าน: 443 ครั้ง

งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยงานนี้ได้เชิญวิทยากรจำนวน 12 ท่านซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านเคมีอินทรีย์ที่โดดเด่นทั่วเอเชียเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายตลอด 2 วัน

งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  โดยงานนี้ได้เชิญวิทยากรจำนวน 12 ท่านซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านเคมีอินทรีย์ที่โดดเด่นทั่วเอเชีย จากประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มานำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย ซึ่งนักวิจัยทั้ง 12 ท่าน คือผู้ได้รับรางวัล Asian Core Program Lectureship Award จากประเทศไทยในงานประชุมวิชาการ International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA) ในปีที่ผ่าน ๆ มา 

การได้มีโอกาสเข้ารับฟังบรรยายงานวิจัยในสาขาเฉพาะที่สนใจ คือ เคมีอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยในด้านการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ (Organic synthesis) โดยรวบรวมนักวิจัยชั้นนำจากหลายประเทศ เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านเคมีอินทรีย์ อีกทั้งยังได้ทำความรู้จักกับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทำงานวิจัยในสาขาเดียวกัน เป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อเปิดโอกาสสู่การร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

นอกเหนือจากงานประชุมวิชาการแล้ว เป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยในสาขาเคมีอินทรีย์จากทั่วประเทศมารวมตัวกัน ทางเจ้าภาพจึงได้ถือโอกาสจัดการประชุมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อปรึกษาหารือ และจัดตั้ง เครือข่ายเคมีอินทรีย์แห่งประเทศไทย (Thai Organic Chemistry Network) โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ท่ีมีการแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ความก้าวหน้าทางงานวิจัย การเรียนการสอนเคมีอินทรีย์ รวมทั้งการแบ่งปันสารเคมีสำหรับงานวิจัย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการและสมาชิกร่วมลงชื่อเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีความหวังว่าเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเคมีอินทรีย์ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

จบงานนี้นอกจากได้รับความรู้มากมายจากการฟังบรรยาย ยังได้ทำความรู้จักอาจารย์หลาย ๆ ท่านจากต่างมหาวิทยาลัย ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในอนาคต ถือว่าการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างดี 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1030
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ. มธุรส ชัยหาญ » การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีงานวิจัย และ นวัตกรรมระหว่างผู้...
L-quebrachitol  กระบวนการสกัด  ซีรัมยางพารา  ผลิตภัณฑ์สปา  ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 1/10/2562 10:36:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 9:45:20   เปิดอ่าน 478  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา » การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๙.๒/๒๘๓๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้กระผม รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย เดินทางไปปฏิบัติงาน ในวันที่ ...
การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา นวัตกรรมอาหารสัตว์ ซินไบโอติก     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ณัฐพร จันทร์ฉาย  วันที่เขียน 29/9/2562 16:04:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 9:44:20   เปิดอ่าน 418  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อ. มธุรส ชัยหาญ » การเข้าร่วมกิจกรรม “การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การเข้าร่วมกิจกรรม “การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีงานวิจัย แล...
L-quebrachitol  กระบวนการสกัด  การเพิ่มมูลค่า  ซีรัมนำ้ยางพารา  นำ้ทิ้งจากกระบวนการรีดแผ่นยาง     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 25/9/2562 14:32:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 9:17:12   เปิดอ่าน 609  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
PACCON 2019 » PACCON2019
จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเคมีในงาน PACCON 2019 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ได้รับ เพื่อนำมาแชร์ประสบการณ์ คือ งานวิจัยด้าน MOLECULAR SEITHCES โดย Prof. Dr. B...
paccon2019     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 13/9/2562 14:08:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 1:18:07   เปิดอ่าน 400  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง