Blog : Piyatida KM
รหัสอ้างอิง : 2164
ชื่อสมาชิก : ปิยธิดา กล่ำภู่
เพศ : หญิง
อีเมล์ : piyatida_kp@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 6/2/2560 11:30:42
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 6/2/2560 11:30:42

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : Piyatida KM
รวบรวมบทความ เรื่องราว ที่สนใจและอาจจะน่าสนใจสำหรับผู้อื่น
Piyatida KM » การประชุมวิชาการ The 1st Symposium for Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia
งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยงานนี้ได้เชิญวิทยากรจำนวน 12 ท่านซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านเคมีอินทรีย์ที่โดดเด่นทั่วเอเชียเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายตลอด 2 วัน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1912  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 21/9/2562 18:13:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 17:46:36
Piyatida KM » แบ่งปันประสบการณ์ค่ายสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
ค่ายฝึกวิจัยสุดเข้มข้น 5 วันเต็มกับบทเรียนการทำวิจัยครบทุกขั้นตอน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3130  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 2/9/2561 23:44:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 19:22:14
Piyatida KM » เก็บตกจากงาน Make Learning Great Again and Again and Again!
เมื่อได้มีโอกาสไปร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้รวบรวมไฮไลท์ที่น่าสนใจที่ได้ฟังจากงาน มาเล่าเป็นเก็บตกเพื่อเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
คำสำคัญ : Learning  การเรียนรู้  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3793  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 29/8/2560 23:59:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/5/2567 10:08:32

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้