ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0 5387 3000
โทรสาร : 0 5349 8862
facebook
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ : 0 5464 8593-5
โทรสาร : 0 5464 8374, 0 5464 8596
facebook
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตำบลละแม อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์ : 0 7754 4068, 0 7754 4258
โทรสาร : -
facebook

บริการ

บุคลากร

นักศึกษา

ศิษย์เก่า