ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานต้นสังกัดภายในมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการการลงนาม

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเทศ

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามประเทศที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการทำความร่วมมือ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด

กราฟแสดงความร่วมมือทางวิชาการแยกตามทวีป

ทุนการศึกษาตามความร่วมมือ

โครงการ/กิจกรรม

ลำดับหน่วยงานที่ทำความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลาความร่วมมือ (ปี)หน่วยงานเจ้าของเรื่องหมายเหตุ
1 Yunnan Agricultural University
04/08/2563 - 04/08/2563 0
2 Fo Guang University
14/04/2563 - ไม่ระบุ 0
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
3 Universitas Gadjah Mada
14/04/2563 - ไม่ระบุ 0
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
4 National Penghu University of Science and Technology
13/04/2563 - ไม่ระบุ 0
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
5
MOU with CTBC Business School
25/02/2563 - ไม่ระบุ 0
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
20/01/2563 - 20/01/2563 0
7
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการผลิตบัณฑิตศึกษาในระดับปริญยาตรี ให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ
17/01/2563 - 17/01/2563 0
8
บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
17/01/2563 - 17/01/2563 0
- คณะบริหารธุรกิจ
9
บันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดารวิจัย การศึกษา ร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาในพื้นที่สูง
13/01/2563 - ไม่ระบุ 0
10
mf
15/11/2562 - 15/11/2562 0
11
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์
04/07/2562 - 04/07/2562 0
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
12 Central Luzon State University
01/07/2562 - 01/07/2567 5
13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร
30/04/2562 - 30/04/2562 0
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
30/04/2562 - 30/04/2562 0
- สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
15 Asia University
26/04/2562 - 25/04/2567 5
16 Feng Chia University
15/01/2562 - 15/01/2567 5
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน
17 National Taiwan Ocean University
28/12/2561 - 28/12/2566 5
18 Can Tho University
28/12/2561 - 28/12/2566 5
19 Chiba University
20/08/2561 - 21/08/2566 5
20 Chiba University
20/08/2561 - 21/08/2566 5
21
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
20/07/2561 - 20/07/2561 0
- สำนักงานมหาวิทยาลัย
22 University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)
15/06/2561 - ไม่ระบุ 2
23 Yunnan College of Business Management
15/05/2561 - 15/05/2566 5
24
Yunnan College of Business Management
15/05/2561 - 15/05/2566 5
25 Yunnan Nanfang Youth College
15/05/2561 - 15/05/2566 5
26 Northern Agriculture and Forestry College
19/04/2561 - 19/04/2566 5
27 Kagawa University (With Faculty of Agriculture)
22/11/2560 - 22/11/2565 5
28
Kagawa University
22/11/2560 - 22/11/2565 5
29 Institute of International Education (Southeast Asia)
21/11/2560 - 31/12/2563 3
30 University of Veterinary Science
01/11/2560 - 01/11/2565 5
31 Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
32 Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
33 Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
34
Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
35 Zhejiang Chinese Medical University
20/10/2560 - 20/10/2565 5
36 Jiangnan University
19/10/2560 - 19/10/2565 5
37 Changzhou University
18/10/2560 - 18/10/2565 5
38 Shanghai University
17/10/2560 - ไม่ระบุ 3
39 Arunachal University of Studies
09/10/2560 - 08/10/2565 5
40 Kun Shan University
06/10/2560 - ไม่ระบุ 3
41 Trine University
28/09/2560 - 28/09/2565 5
42
National United University
30/08/2560 - 30/08/2560 0
43
National United University
30/08/2560 - 30/08/2560 0
44 National United University
30/08/2560 - 30/08/2565 5
45 National University Corporation Ehime University
04/08/2560 - 04/08/2565 5
46 National University Corporation Ehime University
04/08/2560 - 04/08/2565 5
47 National Pingtung University
27/07/2560 - 27/07/2565 5
48 National Chung Hsing University
12/06/2560 - 12/06/2565 5
49 National Chung Hsing University
12/06/2560 - 12/06/2565 5
50 Vanung University
18/05/2560 - 18/05/2565 5
51 National Chiayi University
17/05/2560 - 17/05/2565 5
52 National Taipei University of Business
17/05/2560 - 17/05/2565 5
53 Mahasaraswati Denpasar University
15/05/2560 - ไม่ระบุ 3
54 Bogor Agricultural University
08/05/2560 - 08/05/2565 5
55 Nantong Zhongshui Aquatic Research Co., Ltd.
04/05/2560 - 04/05/2565 5
56 Yamaguchi University
31/03/2560 - 31/03/2565 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
57 Southwest Forestry University
03/03/2560 - ไม่ระบุ 3
58 Central Luzon State University
20/02/2560 - ไม่ระบุ 3
59 UCSI University
16/12/2559 - 16/12/2562 3
60 Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559 - 20/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
61 Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559 - 20/11/2564 5
62 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559 - 08/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
63 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559 - 08/11/2564 5
64 Phyu Zin Group of Companies
28/09/2559 - 28/09/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
65 Bataan Penissula State University
01/07/2559 - 01/07/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
66
Pangasinan State University
30/06/2559 - 30/06/2564 5
67 Pangasinan State University
30/06/2559 - 30/06/2564 5
68 Pampanga State Agricultural University
27/06/2559 - 27/06/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
69 Kagoshima University
11/05/2559 - 10/05/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
70 Ministry of Agriculture and Forests, Royal Government of Bhutan
03/05/2559 - 02/05/2564 5
71 Shinshu University
20/04/2559 - 19/04/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
72 Michigan State University
18/03/2559 - 17/03/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
73 University of the Philippines
09/03/2559 - 08/03/2562 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
74 Souphanouvong University
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
75 Siliwangi University
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
76 Royal University Of Bhutan
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
77 University of the East
18/02/2559 - 17/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
78 University of the Philippines Los Banos
11/02/2559 - 10/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
79 The University of the Philippines Los Banos
11/02/2559 - 11/02/2564 5
80 National Chin-Yi University of Technology
08/01/2559 - 07/01/2561 2
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
81 National Pingtung University of Science and Technology
18/12/2558 - 17/12/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
82 The University of the Balearic Islands (Universitat de less Illes Balears : UIB)
23/10/2558 - 22/10/2562 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
83 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
08/06/2558 - 07/06/2563 5
- บัณฑิตวิทยาลัย
84 Southern Taiwan University of Science and Technology
07/04/2558 - ไม่ระบุ 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
85 Jiangsu University
26/02/2558 - 25/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
86 National Ilan University
25/02/2558 - 24/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
87 National Penghu University of Science and Technology (Republic of China)
16/02/2558 - 15/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
88 Isabela State University
07/02/2558 - 06/02/2561 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
89 Mariano Marcos State University
06/02/2558 - 05/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
90 Universiti Putra Malaysia (UPM)
04/02/2558 - 03/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
91 Jiangsu University
24/01/2558 - 23/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
92 Mie University
15/01/2558 - 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
93 Mie University (Tsu, Japan)
15/01/2558 - 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
94 Hue University of Agriculture and Forestry
05/01/2558 - 04/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
95 Vietnam National University of Agriculture
29/12/2557 - 29/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
96 Southern Taiwan University of Science and Technology
19/12/2557 - 18/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
97 ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
19/12/2557 - 19/12/2558 1
- กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
98 Universitas Gadjah Mada
07/12/2557 - 06/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
99 Nong Lam University
03/12/2557 - 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
100
Nong Lam University
03/12/2557 - 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
101 Yezin Agricultural University
10/11/2557 - 09/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
102 College of Food Industry (social Republic of Vietnam)
03/11/2557 - 02/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
103 Kwangwoon University
17/09/2557 - 16/09/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
104 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
04/09/2557 - 30/09/2558 1
- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
105 การผลิตต้นกล้าสับปะรดด้วยระบบไบโอรีแอคเจอร์
01/09/2557 - 01/10/2558 1
- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
106 ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
27/08/2557 - ไม่ระบุ 6
- กองแผนงาน
107 Guangxi University of Foreign Languages
20/08/2557 - 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
108 Guangxi University of Foreign Languages
20/08/2557 - 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
109 Chienkuo Technology University
13/08/2557 - 12/08/2567 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
110 การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
07/08/2557 - ไม่ระบุ 6
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
111 Mississippi State University
23/07/2557 - 22/07/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
112 บันทึกข้อตกลงควมร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและการผลิตทางด้านการเกษตร
09/07/2557 - 09/07/2560 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
113 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)
16/06/2557 - 30/05/2560 3
- กองเทคโนโลยีดิจิทัล
114 Yunnan Agricultural University
23/05/2557 - 22/05/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
115 University of Kentucky (UK)
15/04/2557 - 14/04/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
116 การสนับสนุนวิชาการตรวจด้านการผลิตพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์มาตรฐานระดับสากล
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
117 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
118 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
119 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
120 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
121 Wonkwang University
25/02/2557 - 01/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
122 Universiti Putra Malaysia (UPM)
20/02/2557 - 19/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
123 Universitas Gadjah mada
21/01/2557 - 22/01/2562 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
124 Pai Chai University The Republic of Korea
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
125 Pai Chai University The Republic of Korea
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
126 Taipei College of Maritime Technology
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
127 National Chin-yi Unversity of Technology
09/01/2557 - 08/01/2561 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
128 University of Passau
08/08/2556 - 07/08/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
129 Nueva Vizcaya State University (NVSU)
07/08/2556 - 06/08/2561 5
- วิทยาลัยบริหารศาสตร์
130 การพัฒนาองค์ความรู้ของโครงการพัฒนาศูนย์กบางความรู้แห่งชาติ
24/06/2556 - 24/06/2559 3
- ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
131 Bogor Agricultural University
14/06/2556 - 13/06/2561 5
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
132 Wufeng University
11/06/2556 - 10/06/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
133 Asia University
07/06/2556 - 06/06/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
134 Udayana University
31/05/2556 - 30/05/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
135 The University of Rome "Tor Vergata"
29/05/2556 - 28/05/2559 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
136 College of Bioresource Sciences, Nihon University
27/05/2556 - 26/05/2561 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
137 ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
26/04/2556 - 26/04/2560 4
- คณะบริหารธุรกิจ
138 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ
22/04/2556 - ไม่ระบุ 7
- บัณฑิตวิทยาลัย
139 บันทึกความร่วมือทางวิชาการระหว่างมหาวิยาลัยแม่โจ้-แพร่กับสหกรณ์โคนมแพร่ จำกัด
29/03/2556 - 29/03/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
140 Lincoln University
12/03/2556 - 11/03/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
141 Vanung University
09/01/2556 - 09/01/2566 10
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
142 โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล
19/12/2555 - 19/12/2558 3
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
143 บันทึกข้อความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
19/12/2555 - 19/12/2558 3
- กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
144 National Chiayi University
14/12/2555 - 13/12/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
145 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการกำลังใจ ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในเรือนจำกลางคลองไผ่
24/11/2555 - 24/11/2559 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
146 Royal University of Agriculture
10/11/2555 - 09/11/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
147 International Rice Research Institute (IRRI)
07/11/2555 - 06/11/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
148
Wuling Farm, VAC
24/10/2555 - ไม่ระบุ 8
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
149 Asia University
10/10/2555 - 09/10/2558 3
- คณะเศรษฐศาสตร์
150 ความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาการเลี้ยงสุกรขุนในระบบโรงเรื่อนระบบปิด
01/10/2555 - 30/09/2558 3
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
151 HELP University Sdn Bhd
24/09/2555 - 23/09/2558 3
- คณะบริหารธุรกิจ
152 Can tho University
21/08/2555 - 20/08/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
153 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริฯ
16/08/2555 - ไม่ระบุ 8
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
154 บันทึกข้อความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
12/08/2555 - 12/08/2558 3
- กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
155 Ehime University
02/08/2555 - 01/08/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
156 Guangxi University of Foreign Languages, P.R. china
30/07/2555 - ไม่ระบุ 8
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
157 National University of Laos
31/05/2555 - 30/05/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
158 Vanuang University
29/05/2555 - 28/05/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
159 Northern Agriculture and Forestry College, LAO PDR
27/03/2555 - 26/03/2560 5
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
160 Northern Agriculture and Forestry College, Lao PDR
27/03/2555 - 26/03/2560 5
- คณะวิทยาศาสตร์
161 Northern Agriculture and Forestry College, Lao PDR
27/03/2555 - 26/03/2560 5
- คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
162 Northern Agriculture and Forestry College, Lao PDR
27/03/2555 - 26/03/2560 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
163 Northern Agriculture and Forestry College, Lao PDR
27/03/2555 - 26/03/2560 5
- คณะบริหารธุรกิจ
164 University of Interdisciplinary Studies
24/02/2555 - 23/02/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
165 Yamaguchi University
23/02/2555 - 22/02/2560 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
166 Kagawa University
22/12/2554 - 21/12/2559 5
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- บัณฑิตวิทยาลัย
167 Kagawa University
22/12/2554 - 21/12/2559 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
- บัณฑิตวิทยาลัย
168 Pangasinan State University
25/11/2554 - 24/11/2559 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
169 Souphanouvong University
24/11/2554 - 23/11/2559 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
170 Kagawa University
22/11/2554 - ไม่ระบุ 9
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
171 National Penghu University of Science and Technology, R.O.C (Taiwan)
21/11/2554 - 20/11/2559 5
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
172 The University of the Philippines Los Banos
10/10/2554 - ไม่ระบุ 9
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
173 University of the East
02/08/2554 - 01/08/2559 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
174 Tainan University of Technology
14/07/2554 - 13/07/2559 5
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
175 University of Tsukuba, Japan
08/07/2554 - 07/07/2559 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
176 kagoshima University
10/06/2554 - 09/06/2559 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
177 West Negros Univetsity
04/05/2554 - 03/05/2559 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
178 Universiti Utara Malaysia
02/05/2554 - 01/05/2559 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
179 Northern Agriculture and Forestry College
31/03/2554 - 30/03/2559 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
180 National chung hsing Univerisity
01/03/2554 - 28/02/2559 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
181 SEARCA
10/12/2553 - 09/12/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
182 University of Phillippines Los Banos
02/12/2553 - 01/12/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
183 Longwood Gardens Inc.
05/11/2553 - 04/11/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
184 Pennsylvania State University
18/10/2553 - 17/10/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
185 Yunnan Nationalities University
23/09/2553 - ไม่ระบุ 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
186 Tokai University,Kyushu Campuses
27/05/2553 - ไม่ระบุ 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
187 A.N. Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Moscow State University
21/05/2553 - 20/05/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
188 All-Russian research institute for agricultural mucrobiology
19/05/2553 - 18/05/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
189 Mississippi State University
30/04/2553 - 29/04/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
190 Tokai University,Kyushu Campuses
27/04/2553 - ไม่ระบุ 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
191 Horticulture Technology Center (National Chiayi University, R.O.C)
31/03/2553 - 30/03/2558 5
- ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
192 Universiti Malaysia Perlis
24/03/2553 - 23/03/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
193 Tourism Management , The International Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research
25/01/2553 - 24/01/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
194 National Chin-Yi University of Technology , Taiwan
14/01/2553 - 13/01/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
195 Tainan University of Technology
12/01/2553 - 11/01/2558 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
196 Guangxi DongFang Foreign Languages College
01/12/2552 - ไม่ระบุ 11
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
197 Bataan Peninsula State University
08/08/2552 - ไม่ระบุ 11
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
198
โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
01/03/2550 - ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
199 Oklahoma State University , USA
30/12/2548 - ไม่ระบุ 15
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
200
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.และพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
26/11/2548 - ไม่ระบุ 15
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
201
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
11/06/2548 - ไม่ระบุ 15
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้