คุณอำนวย...นักรบผู้กล้าหาญ...
วันที่เขียน 18/1/2554 11:23:17     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 20:54:19
เปิดอ่าน: 4241 ครั้ง

จิตตื่นรู้...

     เมื่อวานนี้.... 28 มิย. 53 ได้จัดกิจกรรมสุนทรียสนทนาในกลุ่มของคุณอำนวยทั้ง 11 ชุมชน มีผู้แทนเข้าร่วมประมาณเกือบ 20 คน กิจกรรมในภาพรวมค่อนข้างเลื่อนไหลดี ทั้ง ๆ ที่คุ้นหน้าคุ้นตากัน แต่หลายท่านก็ยังมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม (ไม่รู้เบื่อ) รับรู้ได้ว่าผ่อนคลายกันมาก ๆ และตอนบ่ายก็ยังมีความชัดเจนในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้ที่เน้นย้ำให้ทุกท่านเข้าใจ จนสามารถเขียนแผนการจัดการความรู้ของกลุ่มงานได้

สุดท้ายหลายท่านสะท้อนรูปแบบการเรียนรู้ในวันนี้ว่า...พิเศษ...ไม่ง่วง...ไม่อยากหนีกลับ...และรู้สึกกระตือรือร้นอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลา....

     หลังจาก AAR ทุกท่านสะท้อนมาชวนคิดหลายเรื่อง โดยภาพรวมแล้ว....ทุกท่านอยากให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนของการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเชื่อมความเข้าใจ และความชัดเจนของ KM กับหน่วยงานระดับคณะ สำนักและกอบต่าง ๆ ด้วย

  1. ผ่อนคลาย
  2. ดึงตัวเองให้ทำอะไรช้าลง
  3. การนำพาความรู้สึกเราเข้าสู่คลื่นแอลฟา (จะเขียนให้อ่านภายหลัง) และใช้ความทรงจำที่มีทั้งภาพและกลิ่น (Sensualization) เช่นการนึกถึงกลิ่นดอกมะลิ กาแฟ เป็นต้น (ใครจะจินตนาการถึงขณะที่ท่านลองจิบไวน์ก็ได้นะคะ)
  4. ผ่านเรื่องเล่า เพราะการได้เล่าเรื่อง เป็นการได้ใคร่ครวญ (Reflection) ตนเอง และผ่านทั้งภาพ เสียง และความรู้สึก

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างดีเสมอมาค่ะ

ทิพย์สุดา

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=50
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 9:27:17   เปิดอ่าน 266  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 17:35:28   เปิดอ่าน 837  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม...
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/5/2565 22:41:58   เปิดอ่าน 828  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง