งานประชุมวิชาการ International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
วันที่เขียน 8/3/2559 15:43:19     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 9:41:43
เปิดอ่าน: 2470 ครั้ง

งานประชุมวิชาการ International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

งานประชุมวิชาการ International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงแรมมันตรีนี่ จังหวัดเชียงราย โดยมีงานวิจัยทางด้านสื่อผสมที่น่าสนใจอยู่หลายบทความตัวอย่างเช่น

-การใช้แผ่น Wii fit balance board เพื่้อวัดความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ แลันำเอาข้อมูลนั้นมาทำนายความเสี่ยงที่จะหกล้มได้ โดยอาศัยหลักการทางสถิติ และเครือข่ายประสาทเทียม เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

-การแยกประเภทของสัญญาณรบกวนฝนกาพดิจิทัล โดยใช้เทคนิก k-nearest เพื่อระบุชนิด และพารามิเตอร์ ของสัญญาณรบกวน และนำเอาข้อมูลนั้นไปใช้ในการกำจัดสัญญาณรบกวนออกไปจากภาพ

- การวิเคราะห์จำแนกที่มาของภาพดิจิทัล ว่ามาจากกล้องถ่ายภาพ หรือการแสกนจากประดาษ งานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์จำแนกที่มาของภาพ โดยอาศัยหลักการที่ว่า ภาพถ่ายจากกล้อง จะมีความคมชัด และ dynamic range ที่สูงกว่าภาพที่ถูกพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ และถูกแสกนกลับเข้าไปเป็นภาพดิจิทัลใหม่ การวัดความคมชัดของภาพ ของงานวิจัยนี้กระทำโดยใช้ขั้นตอนวิธี Partial Sharpness Index และ Image Dynamic range index ตามลำดับ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=468
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio-Circular-Green Economy”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้า นางอัจฉรา แกล้วกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 31/3/2567 11:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 7:00:28   เปิดอ่าน 81  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง