ทะเล้นทีม (Talent team)
วันที่เขียน 13/1/2554 16:52:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 22:33:28
เปิดอ่าน: 6316 ครั้ง

ชื่นชมบุคลากรที่ ม.แม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียตริ มากค่ะ

     ไปเป็นวิทยากรวิทยากรที่แพร่ 2 ครั้ง ประทับใจทั้ง 2 ครั้งค่ะ หลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ มีกระบวนการทัศน์ในเชิงของการทำงานแบบใหม่ที่น่าสนใจและน่าให้การสนับสนุน พลังใจที่แต่ละคนมี เต็มร้อยกันทั้งนั้นเลย ถ้าผู้บริหารได้เติมเต็มในปัจจัยที่จำเป็นทั้งในส่วนของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จะทำให้เกิดการผลิตผลงานทั้งทางด้านงานวิชาการ และงานวิจัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าประสงค์ไว้แน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 0:59:24   เปิดอ่าน 1612  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง