ทะเล้นทีม (Talent team)
วันที่เขียน 13/1/2554 16:52:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 21:36:15
เปิดอ่าน: 5873 ครั้ง

ชื่นชมบุคลากรที่ ม.แม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียตริ มากค่ะ

     ไปเป็นวิทยากรวิทยากรที่แพร่ 2 ครั้ง ประทับใจทั้ง 2 ครั้งค่ะ หลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ มีกระบวนการทัศน์ในเชิงของการทำงานแบบใหม่ที่น่าสนใจและน่าให้การสนับสนุน พลังใจที่แต่ละคนมี เต็มร้อยกันทั้งนั้นเลย ถ้าผู้บริหารได้เติมเต็มในปัจจัยที่จำเป็นทั้งในส่วนของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จะทำให้เกิดการผลิตผลงานทั้งทางด้านงานวิชาการ และงานวิจัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าประสงค์ไว้แน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 20:57:06   เปิดอ่าน 267  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 17:35:28   เปิดอ่าน 837  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม...
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/5/2565 22:41:58   เปิดอ่าน 828  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง