โครงการ “Fin ดี Happy Life!!! ส่งเสริมทักษะทางการเงินของคนวัยวัยทำงาน”
วันที่เขียน 28/9/2566 0:07:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/5/2567 16:10:54
เปิดอ่าน: 196 ครั้ง

จัดวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5

การวางแผนทางการเงิน มีความสำคัญ ดังนี้

- ทำให้มีรายได้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

- ทำให้มีเงินสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉิน

- ทำให้มีเงินออมเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณ

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน มีดังนี้

  1. สำรวจตนเอง โดยหาความมั่งคั่งสุทธิ (สินทรัพย์-หนี้สิน) / ดูพฤติกรรมการใช้เงิน (จดบันทึกรายรับรายจ่าย)
  2. ตั้งเป้าหมายการเงิน : ตามหลัก SMART (ชัดเจน วัดผลได้ ทำสำเร็จได้ อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง มีกรอบเวลาที่ชัดเจน)
  3. จัดทำแผนอย่างเคร่งครัด : ทำแผนการใช้เงิน (Budgeting)
  4. ทำตามแผนอย่างเคร่งครัด : ออมก่อนจ่าย สะสางหนี้ จดบันทึกและควบคุมการใช้จ่าย
  5. ตรวจสอบและปรับแผนใช้เงิน : ตรวจสอบและปรับแผนใช้เงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เทคนิคการออม มีดังนี้

- ออม 1 ใน 4 ของรายได้

- มีเงินออมฉุกเฉิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ต่อเดือน

- ออมแบบมีเป้าหมายแยกบัญชีเงินออมต่างหากจากบัญชีค่าใช้จ่าย

รูปแบบการออมเงิน มีดังนี้

-เงินฝาก

-ตราสารหนี้

 

 

-หุ้น

-คริปโทเคอร์เรนซี

          การพิชิตหนี้ จะต้องคำนึงถึง

          - วิธีการคิดดอกเบี้ย

- กำหนดเวลาในการชำระหนี้ ต้องชำระให้ตรงเวลา

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1392
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/5/2567 19:54:28   เปิดอ่าน 46  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/5/2567 14:29:09   เปิดอ่าน 74  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/5/2567 14:39:29   เปิดอ่าน 99  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง