ความแตกต่างระหว่าง ถ่านชีวภาพ ไบโอชาร์ กับถ่านเชื้อเพลิง คาร์บอนกัมมันต์
วันที่เขียน 10/6/2564 22:31:38     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 0:39:28
เปิดอ่าน: 329 ครั้ง

ในกระบวนการเผาถ่าน เราจะพบว่าของแข็งที่เผาได้มีสีดำ เราจะแยกได้อย่างไร ว่าเป็นถ่านไบโอชาร์ หรือถ่านชีวภาพ หรือเป็นถ่านเชื้อเพลิง หรือถ่านกัมมันต์

ก่อนอื่นเรามารู้จัก กระบวนการเผากันก่อน 

  • กระบวนการเผาของแข็งให้เป็นถ่าน นั้นเป็นกระบวนการเผาแบบใช้อากาศน้อย สิ่งที่ต้องการเพื่อให้มีของแข็งเหลืออยู่จำนวนมาก หากเราใช้อากาศมากจะได้แก๊สมากกว่าและเหลือของแข็งออกมาน้อย

ถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ 

  • อุณหภูมิในการผลิตถ่านชีวภาพทั่วไปจะไม่เกิน 700 องศาเซลเซียส ถ้าสูงกว่านี้จะได้ถ่านที่มีคาร์บอนปริมาณสูง
  • วิธีสังเกตุว่าเป็นถ่านชีวภาพ ง่ายๆ  นำมาบีบ หรือหัก  จะแตกง่าย หักง่าย ถ้าเทียบกับชีวมวลหรือกิ่งไม้ ก่อนเผา จะหักยากกว่า
  • ถ่านชีวภาพที่แตกง่าย เมื่อนำมาใช้ปรับปรุงดินผสมดิน จะทำให้ดินร่วน และช่วยอุ้มน้ำ และเพิ่มช่องว่างในดิน
  • ถ่านชีวภาพที่ได้จะมีประจุลบ ที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ปรับปรุงดินและแร่ธาตุในดินที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ

ถ่านเชื้อเพลิง

  • อุณหภูมิในการเผาถ่าน จะสูงกว่า 700 องศาเซลเซียส   และในการเผาจะได้น้ำส้มควันไม้ออกมา
  • ถ่านเชื้อเพลิง ถ่านเชื้อเพลิงจะแข็ง เคาะแล้วมีเสียงดัง ในการเผาจะเหลือสารระเหยในถ่านน้อย และเมื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟ 
  • มีค่าการนำไฟฟ้าสูงหรือมีต้านท่านต่ำ หากวัดความต้านทาน จะมีความต้านทานต่ำ ซึ่งเราสามารถ
  • มีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านชีวภาพ  เหมาะสำหรับนำไปใช้ให้ความร้อน

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก » การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หากจะถามว่า ทำไมต้องมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น คำตอบก็คือ เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้รู้ข้อบกพร่...
SCD Ranking  SDGs  U-Multirank  University Performance Metrics: UPM  Webometrics  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  มาตรฐานการศึกษา     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 15/9/2564 13:41:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 18:03:35   เปิดอ่าน 22  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 11:25:56   เปิดอ่าน 255  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 0:38:55   เปิดอ่าน 297  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง