เตาถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ และการผลิตถ่านชีวภาพ
วันที่เขียน 22/8/2563 23:34:42     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/11/2563 0:18:47
เปิดอ่าน: 365 ครั้ง

ในปัจจุบัน มีหลายวิธีในการผลิตถ่านชีวภาพ และมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่เตาผลิตถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ ที่ใช้เพื่อผลิตถ่านชีวภาพ

ถ่านชีวภาพ สามารถผลิตได้ด้วยกระบวนทางเคมีความร้อน จากชีวมวลหรือวัสดุเกษตร และได้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสถานะแก๊ส ของแข็งและของเหลว  โดยในการผลิตถ่านชีวภาพ ด้วยเตาแบบแม่โจ้ จะได้ผลิตภัณฑ์ คือ แก๊สเชื้อเพลิงและถ่านชีวภาพ  

โดยทีมวิจัยไบโอชาร์ จากหน่วยวิจัย GET (Green and Eco Technology) Research Unit ได้มีความร่วมมือ กับ รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ผลิตเตาไบโอชาร์ และอบรมให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ  

และทีมวิจัยไบโอชาร์ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบของเตาไบโอชาร์และการนำความร้อนไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเตามีหลายขนาด 50 100 200 ลิตร มากกว่า 200 ลิตรขึ้นไป 

โดยในปัจจะบันมีเตาหลายรูปแบบที่มีการใช้กันอยู่ทั้งในไทยและต่างประเทศ มีทั้งแบบง่ายและมีความซับซ้อนตามการออกแบบและวัตถุประสงค์การใช้งาน และกำลังการผลิต

  1. เตาดิน โดยขุดดินเป็นหลุม แล้วใส่กิ่งไม้ แล้วเผาในหลุม
  2. เตากระทะ  โดยมีการนำวัสดุที่ทนความร้อนมาขึ้นรูปเป็นรูปกระทะแล้วเผาในกระทะ
  3. เตาแบบทรงกระบอกแบบแนวตั้ง มี 2 แบบ 1.แบบถัง 2 ชั้น และ 2.แบบแม่โจ้ ถังและแกนกลาง
  4. เตาแบบทรงกระบอก แบบแนวนอน

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์
ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามันสําปะหลัง ซ...
biochar  kiln  กราฟีน  ความร้อน  ดูดซับ  ตัวเร่ง  เตา  เตาไบโอชาร์  ถ่าน  ถ่านชีวภาพ  บำบัดน้ำเสีย  ไบโอชาร์  ปนเปื้อน  ปรับปรุงดิน  ปุ๋ยหมัก  ผักสวนครัว  ไม้ผล  โลหะหนัก  สมุนไพร  สารเคมีปนเปื้อน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 26/10/2562 20:32:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 22:48:39   เปิดอ่าน 14982  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา » ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กลุ่มนั...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ชลลดา ปัญญา  วันที่เขียน 10/10/2562 10:59:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 23:36:07   เปิดอ่าน 2358  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปองค์ความรู้ในการเข้าร่วมอบรม เรื่อง "บล็อกเชน" » บล็อกเชน (Blockchain) กับการใช้งานประโยชน์
เทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain Technology) เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชน คือ ตัวดีเอนเอ ที่เปิดพื้นที่ทางดิจิทัล ที่สร้างความไว้ใจ ความโปร่งใส การกระจายอำนาจ(และการสร้างเครือข่ายสำหรับทุกคนเกิดขึ้นได้อย่าง...
Blockchain  บล็อกเชน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน จักรกฤช เตโช  วันที่เขียน 28/9/2562 17:08:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 23:41:42   เปิดอ่าน 6693  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานบริหารและธุรการ » การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กร/หน่วยงาน เพื่อรายงานภารกิจ หรือกิจกรรมความก้าวหน้าของหน่วยงาน ให้แก่สาธารณชนหรือบุคคลทั้งภายนอกและภายในองค์กร...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน สาลินี ไพรัช  วันที่เขียน 10/9/2562 15:40:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 12:40:45   เปิดอ่าน 735  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง