บล็อกเชน (Blockchain) กับการใช้งานประโยชน์
วันที่เขียน 28/9/2562 17:08:04     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 15:15:36
เปิดอ่าน: 6297 ครั้ง

เทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain Technology) เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชน คือ ตัวดีเอนเอ ที่เปิดพื้นที่ทางดิจิทัล ที่สร้างความไว้ใจ ความโปร่งใส การกระจายอำนาจ(และการสร้างเครือข่ายสำหรับทุกคนเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง)อย่างเช่น ธุรกิจการเงินทางด้าน cryptocurrency หรือเงินสกุลบิทคอยน์ และอื่นๆ ที่เราเริ่มรู้จักกันดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆบนโลก ก็ถือว่าเป็นดีเอเอนของเทคโนโลยีบล็อกเชนถนนสายใหม่จากเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้เริ่มเปิดใช้บริการอย่างเต็มที่แล้ว

Blockchain Technology หรือ ‘ถนนสายใหม่ เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน’ คือ เทคโนโลยี ซึ่งกำลังเป็นถนนสายใหม่ที่กำลังทำให้กิจการต่างบนโลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตมนุษย์ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การศึกษา กีฬา ภาคการสื่อสาร อุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรม การคมนาคม การแพทย์ การ สาธารณสุข การซ่อมบำรุงการรักษความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิต การอุปโภคในชีวิตประจำวันที่ต้นทุนในการทำธุรกรรมต่างๆ จากนี้ไปจะถูกลง รวดเร็วและสะดวกขึ้น

ในอนาคตอันใกล้นี้ สังคมไทยจะมีผู้ประกอบการใหม่ๆ(start-ups)มากขึ้น ถ้าเราสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้อย่างถูกต้องเพราะหัวใจหลัก ของเทคโนโลยีบล็อกเชน คือความโปร่งใส (Transparency)อย่างเป็น รูปธรรม ไม่ใช่แค่เป็นเพียงคำพูด แต่บล็อกเชน สามารถถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ต่อกิจการต่างๆ รวมถึง การสร้างการกระจายอำนาจระหว่างมนุษย์ด้วยกันอย่างเสมอภาค(Distribution) และเป็นเครื่องมือ ต่อการสร้างความไว้วางใจกันได้อย่างแท้จริง(Trust) เพราะ Trust เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญมากสำหรับมนุษย์ ต่อการดำเนินกิจการต่างๆ แต่การจะมีความโปร่งใส มีการ กระจายอำนาจ ระหว่างกันด้วยความเสมอภาค และมีการ สร้าง ความไว้วางใจกันได้อย่างแท้จริงนั้น ก็จำต้องอาศัยเครื่องมือ หรือตัวกลไก ที่นำพาให้องค์ประกอบหลักสามองค์ประกอบการที่ว่านี้ สามารถเกิดขึ้นได้นั้น ก็ด้วยจากเทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain Technology) เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชน คือ ตัวดีเอนเอ ที่เปิดพื้นที่ทางดิจิทัล ที่สร้างความไว้ใจ ความโปร่งใส การกระจายอำนาจ(และการสร้างเครือข่ายสำหรับทุกคนเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง)อย่างเช่น ธุรกิจการเงินทางด้าน cryptocurrency หรือเงินสกุลบิทคอยน์ และอื่นๆ ที่เราเริ่มรู้จักกันดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆบนโลก ก็ถือว่าเป็นดีเอเอนของเทคโนโลยีบล็อกเชน ถนนสายใหม่จากเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้เริ่มเปิดใช้บริการอย่างเต็มที่แล้ว

 

วิธีทำงานแบบ “กระจายศูนย์” ของบล็อกเชน

 

บล็อกเชน (Blockchain) คืออะไร?

บล็อกเชนเปรียบเสมือนเครือข่ายการเก็บข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกัน เราจึงรู้ว่าใครมีสิทธิและเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้จริงๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในแต่ละบล็อก (Block) ที่เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่ (Chain) นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้เราเรียกรูปแบบการเก็บและแชร์ข้อมูลแบบนี้ว่า Blockchain นอกจากนี้ เมื่อธุรกรรมต่างๆ ถูกบันทึกในบล็อกเหล่านี้แล้ว เราจะไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ เพราะทุกคนต่างก็มีสำเนาหรือประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดอยู่กับตัว จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ที่ใครจะมาปลอมแปลงข้อมูล โดยปราศจากการรับรู้จากผู้คนส่วนใหญ่
เทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของการทำธุรกิจ

บริษัท PwC ประเทศไทย บอกว่า บล็อกเชนได้รับการขนานนามจากทั่วโลกว่า เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของการทำธุรกิจ เพราะเป็นระบบที่แยกเก็บบัญชีธุรกรรมไว้ในที่ต่างๆ โดยกระจายฐานข้อมูลแยกศูนย์แต่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer to peer) หรือระบบที่ทุกคนแชร์ข้อมูลกันไปมาโดยไม่มีศูนย์กลางได้ ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่าย และสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชนยังมีความเที่ยงตรงสูง จึงสร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจมากขึ้น

ผลสำรวจ Global Blockchain Survey 2018 ที่จัดทำโดย PwC ได้สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารจำนวน 600 คนจาก 15 ประเทศ เกี่ยวกับการเข้ามาของเทคโนโลยีนี้ พบว่า 84% ของผู้บริหารทั่วโลกได้มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตน บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลกอย่าง การ์ทเนอร์ (Gartner) ก็คาดการณ์ว่า บล็อกเชนจะสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้มากกว่า 300 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 ปัจจุบันอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เป็นผู้นำตลาดในการใช้บล็อกเชน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
บล็อกเชนอยู่ใกล้ตัวมากขึ้น ทั้งนี้ PwC ระบุอีกว่า ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นกำลังขยับเข้ามาสู่โลกของบล็อกเชนเช่นกัน ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการจัดการระบบซัพพลายเชน ธุรกิจสื่อและบันเทิง อย่างวงการเพลง ที่นำบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาการดาวน์โหลดเพลง การคัดลอกเพลง รวมทั้งผู้บริโภคยังสามารถเลือกฟังเพลงที่ต้องการ และจ่ายเงินให้แก่ศิลปินโดยตรงผ่านระบบบล็อกเชนในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล โดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางหรือค่ายเพลงได้อีกด้วย


สำหรับประเทศไทย ภาคธุรกิจและหน่วยงานกำกับต่างตื่นตัวในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบบล็อกเชนมากขึ้น เมื่อปีที่ผ่านมา ธนาคาร 14 แห่ง จับมือกับรัฐวิสาหกิจและองค์กรขนาดใหญ่ 7 แห่ง จัดตั้งชุมชน Thailand Blockchain Community Initiative เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน อีกทั้งได้ริเริ่มโครงการบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชนเป็นโครงการแรก ควบคู่กับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ริเริ่มสร้างสกุลเงินดิจิทัลสัญชาติไทย “อินทนนท์” ขึ้นมาเป็นโครงการนำร่อง


บล็อกเชน ต่อยอดสู่โซลูชั่นด้านการแพทย์

ขณะที่ มีบทความน่าสนใจในเว็บไซต์ของดิจิทัล เวนเจอร์ส (Digital Ventures) ได้เอ่ยถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน ในบทบาทของโซลูชั่นใหม่สำหรับวงการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดจนเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Smart Contract ด้วยคุณสมบัติของบล็อกเชนในเรื่องของการแชร์ข้อมูลที่โปร่งใสและปลอดภัย

บล็อกเชนกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

นอกจากการใช้บล็อกเชนเพื่อโอนบิทคอยน์แล้ว เรายังสามารถใช้บล็อกเชนเพื่อโอนถ่ายข้อมูลหรือมูลค่าอื่นๆ ได้ด้วยครับ เช่น นายหน้าขายที่ดินที่ประเทศจีนอาจจะอยากทำ smart contract กับลูกค้ามหาเศรษฐีชาวซาอุดิอาระเบีย เพื่อให้การติดต่อสื่อสารข้ามโลกนี้เป็นไปได้อย่างสะดวก อีกทั้งเต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ ข้อมูลตรงกันทั้งสองฝ่าย เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ ที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางเติมเต็มความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้

เอกสารอ้างอิง

  • Blockchain Technology ถนนสายใหม่เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน. http://www.panyachon.com/onlinestore/9786162105630-blockchain-technology.html#.XY8zQ0YzZhE
  • Jirayut Srupsrisopa.(2016).บล็อกเชน คืออะไรนะ!? มาทำความรู้จักพร้อมทั้งประโยชน์ง่ายๆ ภายใน 5 นาทีกัน!.URL: https://brandinside.asia/what-is-blockchain/
  • Jeerichuda Juntrabut.(2017).เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร และมันจะมาเปลี่ยนโลกได้อย่างไร.URL: https://siamblockchain.com/2017/06/04/blockchain-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1041
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์
ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามันสําปะหลัง ซ...
biochar  kiln  กราฟีน  ความร้อน  ดูดซับ  ตัวเร่ง  เตา  เตาไบโอชาร์  ถ่าน  ถ่านชีวภาพ  บำบัดน้ำเสีย  ไบโอชาร์  ปนเปื้อน  ปรับปรุงดิน  ปุ๋ยหมัก  ผักสวนครัว  ไม้ผล  โลหะหนัก  สมุนไพร  สารเคมีปนเปื้อน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 26/10/2562 20:32:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 15:12:18   เปิดอ่าน 13912  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา » ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กลุ่มนั...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ชลลดา ปัญญา  วันที่เขียน 10/10/2562 10:59:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 10:32:23   เปิดอ่าน 2206  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานบริหารและธุรการ » การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กร/หน่วยงาน เพื่อรายงานภารกิจ หรือกิจกรรมความก้าวหน้าของหน่วยงาน ให้แก่สาธารณชนหรือบุคคลทั้งภายนอกและภายในองค์กร...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน สาลินี ไพรัช  วันที่เขียน 10/9/2562 15:40:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 13:02:49   เปิดอ่าน 706  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง