รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : IOT
NETPIE » การพัฒนาอุปกรณ์และบริการInternet of Things (IoT) บนแฟรตฟอร์ม NETPIE
NETPIE เป็น IoT (Internet of Things) Cloud Platform ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานวิจัย และเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้งานโดยมี Web Portal ที่ให้สามารถลงทะเบียนและจัดการตัวตนและสิทธิของแอปพลิเคชั่นและอุปกรณ์ได้ที่เว็บไซต์ https://netpie.io อีกทั้ง NETPIE เป็น Middleware ที่มีหัวใจหลัก (นอกเหนือจากส่วนอื่นๆ) เป็น Distributed MQTT brokers ซึ่งเป็นเสมือนจุดนัดพบให้สิ่งต่างๆ (Things) มาติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันผ่านวิธีการส่งข้อความแบบ Publish/Subscribe รวมถึง NETPIE มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมเป็นคลาวด์อย่างแท้จริงในทุกองค์ประกอบ ทำให้สามารถขยายตัวได้อย่างอัตโนมัติ (Auto-scale) สามารถดูแลและซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดในระบบมีปัญหา (Self-healing, Self-recovery) โดยไม่ต้องพึ่งผู้ดูแลระบบ การบริหารจัดการระบบเป็นแบบ Plug and Playไม่ต้อง Configure หรือปรับแต่ง ในฝั่งอุปกรณ์ NETPIE มี Client Library หรือที่เรียกว่า Microgear ซึ่งทำหน้าที่สร้างและดูแลช่องทางสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับ NETPIE รวมไปถึงรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูล Microgear เป็น Open Source และสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://github.com/netpieio โดย ณ ปัจจุบันมี Microgear สำหรับ OS และ Embedded Board หลักๆ ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักพัฒนาเกือบทุกชนิด
คำสำคัญ : cloud database  dashboard  IOT  real-time  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6946  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 13/7/2561 9:18:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2567 8:45:53
Internet of Things (IoT) » LoRaWAN WorkShop for Developers
การใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถือว่ามีบทบาทในชีวิตประจำวัน โดยจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานด้านการสืบค้น (Search Engine) ซื้อสินค้าและบริหาร (E-Commerce) ทำธุรกรรมด้านการเงิน (Internet Banking, Mobile Banking) ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Internet of Things หรือ IoT นั่นเอง
คำสำคัญ : IoT, Internet of Things, LoRAWAN  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5737  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชิต สิทธิกัน  วันที่เขียน 21/3/2561 9:57:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 21:38:38
รายงานผลการอบรม » Raspberry Pi
Raspberry Pi เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์32 บิต มีขนาดเล็กใช้พลังงานต่ำ ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux และมีพอร์ทเชื่อมต่อแบบ GPIO สำหรับรับ-ส่งข้อมูลกับ Sensor ต่างๆ เหมาะสำหรับใช้เป็น Server ขนาดเล็ก
คำสำคัญ : IOT  Raspberry Pi  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3983  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณ เขื่อนแก้ว  วันที่เขียน 28/8/2558 14:24:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 12:36:29
DTI » รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ IoT (Internet of Things)
เนื่องด้วยเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันถูกใช้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้ทุกสิ่งในโลกก้าวสู่การเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์
คำสำคัญ : IoT  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3245  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นษิ ตันติธารานุกุล  วันที่เขียน 28/8/2558 14:23:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2567 8:25:17